Εκπαιδευτικά Θέματα – Λειτουργία Σχολικών Μονάδων

Σχολικά Εγχειρίδια


Εγγραφές μαθητών – Φοίτηση σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

  • Δημοτικά σχολεία

Π.Δ. 201/1998 και 200/1998 (ΦΕΚ 161/1998, τ. Α΄)