Παρασκευή 1 Σεπ 2017

Κενά Κλ. ΠΕ08 και ΠΕ32

Ανακοινώνεται πίνακας με τα κενά κλ. ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών και κλ. ΠΕ32 – Θεατρολόγων στις σχολικές μονάδες της Περιφέρειάς μας, ειδικότητες στις οποίες δεν υπάρχει κανένας μόνιμος εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας.

Πέμπτη 31 Αυγ 2017

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί, με οκταετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία, των 12/θέσιων και άνω σχολικών μονάδων Λευκάδας που έχουν οργανική θέση, υπηρετούν στο σχολείο τους και δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι, να υποβάλουν, εφόσον επιθυμούν, αίτηση για πλήρωση της θέσης του Υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας.

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2220/29-09-2017 Προκήρυξη του Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. Φ.361.22/68/136657/Ε3/14-8-2017 Υ.Α. και την υπ’ αρ. Φ.361.22/70/141867/Ε3/29-8-2017 εγκύκλιο ΥΠΠΕΘ και εδώ μπορείτε να δείτε τη σχετική αίτηση.

Τετάρτη 30 Αυγ 2017

Διαπίστωση λειτουργικής υπεραριθμίας εκπαιδευτικών κλ ΠΕ60

Καλούνται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί κλ ΠΕ60 – Νηπιαγωγών να υποβάλουν σχετική δήλωση μέχρι την Παρασκευή, 01/9/2017 και ώρα 12:00μ.μ., όπως αποφασίστηκε στην υπ’ αρ. 24/30-08-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ

Δείτε το σχετικό έγγραφο και τη σχετική αίτηση-δήλωση.

Λειτουργικά κενά κλ. ΠΕ70 & ΠΕ11 και τροποποίηση αιτήσεων απόσπασης εντός/προσωρινής τοποθέτησης εκπ/κών κλ. ΠΕ70 & ΠΕ11

Ανακοινώνεται πίνακας με τα οριστικά λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70 και ΠΕ11, ύστερα από την τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών των αντίστοιχων κλάδων, που στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 24/30-8-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, και

καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ70 και ΠΕ11, που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας ή προσωρινής τοποθέτησης, εάν επιθυμούν να υποβάλουν σχετική τροποποιητική αίτηση απόσπασης/προσωρινής τοποθέτησηςαίτησηέως την Παρασκευή, 01-9-2017 και ώρα 12:00 μ.μ.

Τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70 & κλ. ΠΕ11

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2240/30-8-2017 απόφαση του Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ70 και ΠΕ11, που στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 24/30-8-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

Ομάδες και όμορες ομάδες σχολείων Π.Ε. Λευκάδας

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2241/30-8-2017 Απόφαση του Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τον καθορισμό των ομάδων και των όμορων ομάδων των σχολείων της Περιφέρειάς μας, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 23/30-8-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού ΠΕ70 σε ΝΠΙΔ

Διαβάστε την απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού ΠΕ70 σε ΝΠΙΔ, σύμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 7 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄), που στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 21/28-08-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

Δευτέρα 28 Αυγ 2017

Διαπίστωση λειτουργικής υπεραριθμίας εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων

Καλούνται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν σχετική δήλωση μέχρι την Πέμπτη, 31/8/2017 και ώρα 10:00π.μ., όπως αποφασίστηκε στην υπ’ αρ. 21/28-08-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ

Δείτε το σχετικό έγγραφο και τη σχετική αίτηση-δήλωση.

Παρασκευή 25 Αυγ 2017

Λειτουργικός υποβιβασμός 3ου Ν/γειου Λευκάδας και Ν/γειου Λυγιάς

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2190/24-8-2017 Απόφαση του Δ/ντη Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τον λειτουργικό υποβιβασμό του 3ου 2/θεσιου Ν/γειου Λευκάδας και 2/θεσιου Ν/γειου Λυγιάς σε λειτουργικά 1/θεσια, που στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 20/21-8-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λευκάδας βάσει της 33/2017 Απόφασης της Σχολικής Επιτροπής και της υπ’ αριθ. πρωτ. 133/24-08-2017 προκήρυξης, ανακοινώνει τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2017-18 (από την πράξη ανάληψης υπηρεσίας κι έως 30/6/2018). Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές έως την 4η του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 και κατατίθενται  στο  Δημαρχείο  Λευκάδας,  στο  γραφείο  της  Σχολικής Επιτροπής  (τηλ.  2645360579)  ώρες  10:00-13:00,  ή  αποστέλλονται  ταχυδρομικά  στη διεύθυνση: Δημαρχείο Λευκάδας, Διοικητήριο, Αντ. Τζεβελέκη και Υποσμ. Κατωπόδη, Τ.Κ. 31100, Γραφείο Σχολικής Επιτροπής.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση.