Τρίτη 13 Ιούν 2017

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Ανακοινώνεται ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας των υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης, βάσει του χρονοδιαγράμματος διαδικασίας επιλογής τους. Περίοδος ενστάσεων για θέματα προσμέτησης αντικειμενικών μορίων ορίζεται το διάστημα από 13-06-2017 έως και 15-06-2017 και ώρα 15:00.

Δευτέρα 12 Ιούν 2017

Ορισμός προέδρων και αναπληρωτών τους στα υπηρεσιακά συμβούλια για κρίση θεμάτων επιλογής στελεχών

Κοινοποιούμε την υπ’ αρ. 2968/07-06-2017 απόφαση του Περ/κού Δ/ντή Εκπ/σης Ιονίων Νήσων σχετικά με τον ορισμό του προέδρου και του αναπληρωτή του στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την κρίση θεμάτων επιλογής στελεχών εκπαίδευσης της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας.

Ορισμός επιπλέον μελών στο ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Κοινοποιούμε τις υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες ορίστηκαν τα επιπλέον μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας. Με την υπ’ αρ. Φ.350/40/83818/Ε3/19-05-2017 Υπουργική Απόφαση ορίστηκαν τα δύο επιπλέον μέλη του Συμβουλίου (Σχολική Σύμβουλος και τακτικό μέλος με 15ετή εμπειερία) και οι αναπληρωτές τους. Λόγω όμως συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων δύο εκ των ορισθέντων μελών του Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε η αντικατάστασή τους σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.350/41/91740/Ε3/01-06-2017 Υπουργική Απόφαση.

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων

Κοινοποιούμε την εγκύκλιο που εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ στην οποία περιέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής υποψήφιων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παρασκευή 9 Ιούν 2017

Διευκρινίσεις και χρονοδιάγραμμα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων

Κοινοποιούμε την εγκύκλιο που εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ στην οποία περιέχονται διευκρινίσεις αλλά και το χρονοδιάγραμμα που αφορά στη διαδικασία επιλογής υποψήφιων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διευκρινίσεις σχετικά με αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

Κοινοποιούμε το υπ’ αρ. 92665/Ε2/02-06-2017 έγγραφο ΥΠΠΕΘ στο οποίο περιλαμβάνονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4452/2017 για αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα.

Τετάρτη 7 Ιούν 2017

Τρίτη 6 Ιούν 2017

Πέμπτη 1 Ιούν 2017

Εγκύκλιος για αποσπασεις εκπαιδευτικών σε φορείς ΥΠΠΕΘ

Το ΥΠΠΕΘ καλεί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης που επιθυμούν να αποσπαστούν για το σχολικό έτος 2017-2018 σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ, σε Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην Ακαδημία Αθηνών, σε δημόσιες βιβλιοθήκες, σε ΔΟΑΤΑΠ, ΓΑΚ, ΕΟΠΠΕΠ, ΙΕΠ, ΙΚΥ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ΚΕΓ, ΠΕΚ, στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδας, στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας, σε Ιερές Αρχιεπισκοπές και σε Ιερές Μητροπόλεις να υποβάλουν αίτηση από 01-06-2017 έως και 07-06-2017 και ώρα 14:00.

Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο.

Δευτέρα 22 Μαΐ 2017

Αποσπάσεις Ε.Ε.Π. σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ και Ε.Β.Π. σε ΣΜΕΑΕ

Διαβάστε την εγκύκλιο για αποσπάσεις των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε ΣΜΕΑΕ για το σχολικό έτος 2017-2018. Η προθεσμία υποβολής αίτησης είναι από 22/05/2017 έως και 31/05/2017.