Τρίτη 20 Ιούν 2017

Πρόγραμμα συνέντευξης υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα συνέντευξης ενώπιον του συμβουλίου επιλογής στελεχών του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας των υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής τους.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση.

Δευτέρα 12 Ιούν 2017

Ορισμός προέδρων και αναπληρωτών τους στα υπηρεσιακά συμβούλια για κρίση θεμάτων επιλογής στελεχών

Κοινοποιούμε την υπ’ αρ. 2968/07-06-2017 απόφαση του Περ/κού Δ/ντή Εκπ/σης Ιονίων Νήσων σχετικά με τον ορισμό του προέδρου και του αναπληρωτή του στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την κρίση θεμάτων επιλογής στελεχών εκπαίδευσης της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας.

Ορισμός επιπλέον μελών στο ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Κοινοποιούμε τις υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες ορίστηκαν τα επιπλέον μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας. Με την υπ’ αρ. Φ.350/40/83818/Ε3/19-05-2017 Υπουργική Απόφαση ορίστηκαν τα δύο επιπλέον μέλη του Συμβουλίου (Σχολική Σύμβουλος και τακτικό μέλος με 15ετή εμπειερία) και οι αναπληρωτές τους. Λόγω όμως συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων δύο εκ των ορισθέντων μελών του Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε η αντικατάστασή τους σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.350/41/91740/Ε3/01-06-2017 Υπουργική Απόφαση.

Τετάρτη 7 Ιούν 2017

Δευτέρα 22 Μαΐ 2017

Πέμπτη 18 Μαΐ 2017

Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. Λευκάδας

Γνωστοποιούμε τις οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Περιφέρειάς μας σε οργανικές θέσεις των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων  κατόπιν της υπαριθμόν  17 /18-5-2017 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας:

Αναλυτικά οι οριστικές τοποθετήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί οι οποίοι επιθυμούν διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, από 19-5-2017 έως και 24-5-2017 και ώρα 15:00. Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση.

Δευτέρα 15 Μαΐ 2017

Τρίτη 11 Απρ 2017

Πρόταση για βαθμολογική προαγωγή εκπαιδευτικών

Δείτε την εισήγηση του Δ/ντή Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας στον Περ/κό Δ/ντή Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 13/07-4-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, σχετικά με τους εκπαιδευτικούς που δικαιούνται βαθμολογική προαγωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1566/1985, κατά τη χρονική περίοδο από 01-5-2017 έως και 30-4-2018.

Τετάρτη 5 Απρ 2017

Πρόταση μοριοδότησης σχολικών μονάδων Π.Ε. Λευκάδας

Διαβάστε τη σχετική εισήγηση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας που αφορά στην «Κατάταξη σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας σε Κατηγορίες Μετάθεσης – Μοριοδότηση και Επανακαθορισμό των Δυσπρόσιτων Σχολικών Μονάδων», και στηρίχτηκε στην υπ΄ αρ. 12/04-4-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

Τρίτη 28 Μαρ 2017