Παρασκευή 4 Μαΐ 2018

Τρίτη 13 Μαρ 2018

Καθορισμός σχολικών περιφερειών των Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων, Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και Τμημάτων Ένταξης της Δημοτικής Ενότητας Λευκάδας και Μεγανησίου

Δείτε την υπ’ αρ. 768/13-03-2018 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τον καθορισμό σχολικών περιφερειών των Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων, Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και Τμημάτων Ένταξης  της Δημοτικής Ενότητας Λευκάδας και Μεγανησίου.

Τετάρτη 30 Αυγ 2017

Ομάδες και όμορες ομάδες σχολείων Π.Ε. Λευκάδας

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2241/30-8-2017 Απόφαση του Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τον καθορισμό των ομάδων και των όμορων ομάδων των σχολείων της Περιφέρειάς μας, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 23/30-8-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

Παρασκευή 25 Αυγ 2017

Λειτουργικός υποβιβασμός 3ου Ν/γειου Λευκάδας και Ν/γειου Λυγιάς

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2190/24-8-2017 Απόφαση του Δ/ντη Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τον λειτουργικό υποβιβασμό του 3ου 2/θεσιου Ν/γειου Λευκάδας και 2/θεσιου Ν/γειου Λυγιάς σε λειτουργικά 1/θεσια, που στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 20/21-8-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λευκάδας βάσει της 33/2017 Απόφασης της Σχολικής Επιτροπής και της υπ’ αριθ. πρωτ. 133/24-08-2017 προκήρυξης, ανακοινώνει τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2017-18 (από την πράξη ανάληψης υπηρεσίας κι έως 30/6/2018). Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές έως την 4η του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 και κατατίθενται  στο  Δημαρχείο  Λευκάδας,  στο  γραφείο  της  Σχολικής Επιτροπής  (τηλ.  2645360579)  ώρες  10:00-13:00,  ή  αποστέλλονται  ταχυδρομικά  στη διεύθυνση: Δημαρχείο Λευκάδας, Διοικητήριο, Αντ. Τζεβελέκη και Υποσμ. Κατωπόδη, Τ.Κ. 31100, Γραφείο Σχολικής Επιτροπής.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση.

Πέμπτη 24 Αυγ 2017

Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/τ.Α΄) – Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων

Διαβάστε το Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/τ.Α΄) με θέμα : «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων». Επίσης, πορείτε να διαβάσετε εδώ τη διόρθωση σφάλματος που έγινε σχετικά με το ανωτέρω Π.Δ.

Προτάσεις κατανομής οργανικών θέσεων κλ. ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ19-20 σε σχολικές μονάδες ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Διαβάστε την πρόταση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας σχετικά με την κατανομή οργανικών θέσεων κλ. ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ19-20 σε σχολικές μονάδες ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 20/21-8-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

Τρίτη 8 Αυγ 2017

Υποχρεωτική χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και χρονοσήμανσης

Ανακοινώνεται το υπ’ αρ. ΔΗΔ/Φ.60/24924/25-7-2017 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με το οποίο δημοσιοποιούνται οι διατάξεις του ν. 4440/2016 (άρθρα 24 & 16) σχετικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την υποχρεωτική χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και χρονοσήμανσης στη διακίνηση των διοικητικών εγγράφων από 01-01-2018 (υπ’ αρ. 21156/30-6-2017 ΚΥΑ Υπουργείων Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης – Διοικητικής Ανασυγκρότησης)

Σάββατο 1 Ιούλ 2017

Λειτουργικός προβιβασμός Δημοτικού Σχολείου Λυγιάς

Διαβάστε την απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας σχετικά με το λειτουργικό προβιβασμό του Δημοτικού Σχολείου Λυγιάς, που στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 19/26-6-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

Τετάρτη 3 Μαΐ 2017

Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων 2017-2018

Σας γνωρίζουμε ότι για την εγγραφή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) για το σχολικό έτος 2017 – 2018 κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος για την διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων, σύμφωνα με την οποία οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 02 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2017.

Συνημμένα, αναρτώνται η αίτηση του γονέα ή κηδεμόναη υπεύθυνη δήλωση κατοικίας καθώς και αλφαβητικός πίνακας με τα Μουσικά Σχολεία της χώρας.