Πέμπτη 10 Μαΐ 2018

Παράταση απόσπασης στο εξωτερικό για το 2018-2019 και το έτος 2019 του Νοτίου Ημισφαιρίου

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν παράταση της απόσπασής τους στο εξωτερικό για το επόμενο σχολικό έτος 2018-2019 και για το έτος 2019 του Νοτίου Ημισφαιρίου, παρακαλούνται όπως ενημερωθούν από το υπ’ αρ. 74692/Η2/9-5-2018 έγγραφο ΥΠΠΕΘ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο εξωτερικό 2018-2019 και 2019 Νότιου Ημισφαιρίου

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχολικές μονάδες εξωτερικού,καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν από το σχολικό έτος 2018-2019 και από το ημερολογιακό έτος 2019 για το Νότιο Ημισφαίριο, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 10-05-2018 μέχρι 18-05-2018 και ώρα 15.00.

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr. Ακολούθως οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δηλώνονται στο σύστημα, να τα υποβάλουν στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mydocs.minedu.gov.gr/.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο καθώς και το Φύλλο Μητρώου Εκπαιδευτικού που πρέπει να συμπληρωθεί από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά ο/η εκπαιδευτικός.

Τετάρτη 11 Απρ 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικούς κλ. Πληροφορικής (ΠΕ86)

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ) καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) που επιθυμούν να αποσπαστούν στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ, στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.(Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης) – και σε 16 θέσεις για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση από 4/4/2018 έως 18/4/2018.
Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο

Τετάρτη 28 Μαρ 2018

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και σε υπηρεσίες και φορείς

Διαβάστε τις εγκυκλίους του ΥΠΠΕΘ σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων απόσπασης για το σχολικό έτος 2018-2019:

1) από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σε ΚΕΔΔΥ, σε ΣΜΕΑΕ, σε Μουσικά Σχολεία, σε Καλλιτεχνικά Σχολεία και σε Εκκλησιαστικά Σχολεία

2) σε υπηρεσίες και φορείς

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν την αίτηση απόσπασης στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 28-03-2018 έως και 10-04-2018 και ώρα 15:00.

Δευτέρα 11 Δεκ 2017

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια απόσπαση στο εξωτερικό

Διαβάστε το υπ’ αρ. Φ.821/215419/Η2/07-12-2017 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ σύμφωνα με την οποία, προκειμένου να καλυφθούν εναπομείναντα κενά σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, καλούνται όσοι από τους δημόσιους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, επιθυμούν να αποσπαστούν για το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018 και 2018 του Νοτίου Ημισφαιρίου, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση που αναρτάται στον ιστότοπο http://dipode-aitisi.sch.gr.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι 17-12-2017 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Τρίτη 5 Σεπ 2017

Προσωρινές τοποθετήσεις – αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας εκπ/κών κλ. ΠΕ60

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2326/04-9-2017 Απόφαση του Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τις προσωρινές τοποθετήσεις – αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας εκπ/κών κλ. ΠΕ60, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 26/04-9-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Παρασκευή 1 Σεπ 2017

Προσωρινές τοποθετήσεις – αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας εκπ/κών κλ. ΠΕ70, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ05, ΠΕ19-20

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2284/01-9-2017 Απόφαση του Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τις προσωρινές τοποθετήσεις – αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας εκπ/κών κλ. ΠΕ70, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ05, ΠΕ19-20 , η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 25/01-9-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Λειτουργικά κενά κλ. ΠΕ60 και τροποποίηση αιτήσεων απόσπασης εντός/προσωρινής τοποθέτησης εκπ/κών κλ. ΠΕ60

Ανακοινώνεται πίνακας με τα οριστικά λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ60, ύστερα από την τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών του ιδίου κλάδου, που στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 25/01-9-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, και

καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ60, που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας ή προσωρινής τοποθέτησης, εάν επιθυμούν, να υποβάλουν σχετική τροποποιητική αίτηση απόσπασης/προσωρινής τοποθέτησηςαίτησηέως την Δευτέρα, 04-9-2017 και ώρα 10:30 π.μ.

Τετάρτη 30 Αυγ 2017

Λειτουργικά κενά κλ. ΠΕ70 & ΠΕ11 και τροποποίηση αιτήσεων απόσπασης εντός/προσωρινής τοποθέτησης εκπ/κών κλ. ΠΕ70 & ΠΕ11

Ανακοινώνεται πίνακας με τα οριστικά λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70 και ΠΕ11, ύστερα από την τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών των αντίστοιχων κλάδων, που στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 24/30-8-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, και

καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ70 και ΠΕ11, που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας ή προσωρινής τοποθέτησης, εάν επιθυμούν να υποβάλουν σχετική τροποποιητική αίτηση απόσπασης/προσωρινής τοποθέτησηςαίτησηέως την Παρασκευή, 01-9-2017 και ώρα 12:00 μ.μ.

Πέμπτη 24 Αυγ 2017

Καθορισμός λειτουργικών κενών για Β΄ φάση αποσπάσεων

Δείτε τους πίνακες λειτουργικών κενών για την Β΄ φάση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τόσο για τη Γενική Αγωγή όσο και για την Ειδική Αγωγή, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 20/21-8-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

Δευτέρα 7 Αυγ 2017

Αποσπάσεις – προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας καλεί τους εκπαιδευτικούς:

  • που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολικές μονάδες εντός ΠΥΣΠΕ,
  • που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας και
  • όσους έχουν αποσπαστεί σε αυτό από άλλα ΠΥΣΠΕ

να υποβάλουν αίτηση απόσπασης – προσωρινής τοποθέτησης, από Δευτέρα 07 Αυγούστου έως και Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017.

Δείτε το σχετικό έγγραφο και τη σχετική αίτηση απόσπασης.