Δευτέρα 10 Ιούλ 2017

Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό κατά το σχολικό έτος 2016-2017

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί από τους πίνακες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ έτους 2008 να υποβάλουν αίτηση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από 10Ιουλίου μέχρι 14 Ιουλίου 2017.

Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο για τη διαδικασία διορισμού, τις ειδικότητες που θα διοριστούν, τις θέσεις που θα καλυφθούν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για μόνιμο διορισμό.

Τετάρτη 16 Νοέ 2016

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών εγγεγραμμένων στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2008

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού κλάδων/ειδικοτήτων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017, προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ12.01(.02), ΠΕ13, ΠΕ14.01 (.06), ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34 και ΠΕ60, που είναι εγγεγραμμένοι στους οικείους οριστικούς πίνακες διοριστέων του γραπτού διαγωνισμού εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ 2008, εφόσον δεν έχουν ήδη διοριστεί σε εφαρμογή ειδικών διατάξεων, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση περιοχών προτίμησης για διορισμό, προκειμένου να καλυφθούν οι αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά από την Τετάρτη 16 έως και την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016.

 

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο.

Τρίτη 28 Ιαν 2014

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό εκπ/κών κλάδων ΠΕ70 &ΠΕ60 για το σχολικό έτος 2013-14

Κοινοποιούμε την πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών κατά το σχολικό έτος 2013-14 των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι:

α) στους πίνακες διορισμών με πραγματική προϋπηρεσία (40%)

β) στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 (60%)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 29-01-2014 έως 31-01-2014

Τρίτη 21 Ιαν 2014

Ρυθμίσεις επί θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α΄)

Κοινοποιούμε έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ., Ν. 3528/2007)και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., Ν.3584/2007) σύμφωνα με τον Ν. 42102013.

Πέμπτη 16 Ιαν 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών κλάδων Α/θμιας και Β/θμια Εκπ/σης για συμμετοχή στις διαδικασίες διορισμών σχολικού έτους 2013-14

Κοινοποιούμε την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. αναφορικά με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στη διαδικασία διορισμών για το σχολικό έτος 2013-14.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16-01-2014 έως 20-01-2014

Πέμπτη 23 Αυγ 2012