Τρίτη 12 Σεπ 2017

Παρασκευή 16 Ιούν 2017

Χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018

Κοινοποιούμε τη υπ’ αρ. 99262/Ε2/14-06-2017 εγκύκλιο ΥΠΠΕΘ σχετικά με τη χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο.

Πέμπτη 12 Ιούν 2014

Χορήγηση άνευ αποδοχών

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να  να τους χορηγηθεί άδεια άνευ αποδοχών για το σχολικό έτος 2014-15 να υποβάλουν αίτηση έως και  30 Ιουνίου 2014. Δείτε το σχετικό έγγραφο της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Ιονίων Νήσων.

Τρίτη 27 Μαΐ 2014

Πέμπτη 8 Μαΐ 2014

Άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Κοινοποιούμε έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. αναφορικά με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των αδειών που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τρίτη 21 Ιαν 2014

Ρυθμίσεις επί θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α΄)

Κοινοποιούμε έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ., Ν. 3528/2007)και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., Ν.3584/2007) σύμφωνα με τον Ν. 42102013.

Τρίτη 27 Αυγ 2013

Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης εννιάμηνης άδειας ανατροφής τέκνων

Κοινοποιούμε έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. που καθορίζει τη διαδικασία χορήγησης της εννιάμηνης άδειας ανατροφής τέκνων των μονίμων εκπαιδευτικών.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Τετάρτη 7 Αυγ 2013

Τετάρτη 29 Μαΐ 2013

Άδειες άνευ αποδοχών

Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στην Π.Ε. Λευκάδας και επιθυμούν τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών για το σχολικό έτος 2013-2014, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση προς το ΑΠΥΣΠΕ Ιονίων Νήσων έως 30-06-2013 σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Ιονίων Νήσων.

Τρίτη 10 Ιούλ 2012

Αναστολή χορήγησης-ανανέωσης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης

Για το σχολικό έτος 2012-13 είναι δυνατή μόνο η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 20-07-2012. Δειτε σχετ: Αναστολή χορήγησης-ανανέωσης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης