Τρίτη 11 Απρ 2017

Πρόταση για βαθμολογική προαγωγή εκπαιδευτικών

Δείτε την εισήγηση του Δ/ντή Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας στον Περ/κό Δ/ντή Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 13/07-4-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, σχετικά με τους εκπαιδευτικούς που δικαιούνται βαθμολογική προαγωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1566/1985, κατά τη χρονική περίοδο από 01-5-2017 έως και 30-4-2018.

Τρίτη 4 Απρ 2017

Τρίτη 28 Μαρ 2017

Παρασκευή 24 Μαρ 2017

Ενημέρωση για υποβολή αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ. 33 του Ν. 4386/2016, όσοι έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν θα υποβάλλουν την αίτηση παραίτησή τους από 01-4-2017 έως και 10-4-2017 (αποκλειστική προσθεσμία).

Διαβάστε τα σχετικά:

  1. Ενημερωτικό έγγραφο της Υπηρεσίας
  2. Αίτηση παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης
  3. Απαραίτητα δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση

Πέμπτη 23 Μαρ 2017

Ενημέρωση σχετικά με την έγκριση μαθητικών διαγωγνισμών, εκπ/κών προγραμμάτων και δράσεων

Κοινοποιούμε το σχετικό έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΠΕΘ αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης μαθητικών διαγωνισμών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων.

Δευτέρα 13 Μαρ 2017

Σάββατο 4 Μαρ 2017

Τετάρτη 1 Μαρ 2017

Παρασκευή 24 Φεβ 2017

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε τις νέες καταληκτικές ημερομηνίες στο σχετικό έγγραφο.

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Δευτέρα 20 Φεβ 2017

Αίτηση οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών 2016-2017

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας και οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί του σχολικού έτους 2016-2017 να υποβάλουν έως 28-2-2017 αίτηση οριστικής τοποθέτησης μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας.