Δευτέρα 2 Οκτ 2017

Αναγνώριση προϋπηρεσίας και μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Δείτε την υπ’ αρ. πρωτ. 2678/29-09-2017 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας  σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας και μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών,που στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 29/27-9-2017 απόφαση του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

Υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικού σε Δ. Σχ. Καλάμου

Διαβάστε την υπ’ αρ. πρωτ. 2653/28-09-2017 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης στην εκπ/κό κλ. ΠΕ70 στο 1/θεσιο Δ. Σχ. Καλάμου, που στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 29/27-09-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Δείτε την υπ’ αρ. πρωτ. 2652/28-09-2017 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας  σχετικά με την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αναπληρωτών εκπ/κών,που στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 29/27-9-2017 απόφαση του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

Αναγνώριση μισθολογικής προϋπηρεσίας και αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αναπληρώτριας εκπ/κού κλ. ΠΕ70 που προσλήφθηκε σε ΚΕΔΔΥ

Διαβάστε την υπ’ αρ.πρωτ. 2651/28-09-2017 Απόφαση του Δ/ντή Α.θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας και μισθολογική κατάταξη και την υπ’ αρ. πρωτ. 2657/28-09-2017 Απόφαση του Δ/ντή Α.θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αναπληρώτριας εκπ/κού κλ. ΠΕ70, η οποία προσλήφθηκε στο ΚΕΔΔΥ Λευκάδας, που στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 29/27-9-2017 απόφαση του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

Τοποθέτηση και μετακίνηση για συμπλήρωση ωραρίου αναπληρώτριας εκπ/κού κλ. ΠΕ70.50

Δείτε την υπ’ αρ. 2650/28-09-2017 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση και μετακίνηση για συμπλήρωση ωραρίου αναπληρώτριας εκπ/κού κλ. ΠΕ70.50, που στηρίχτηκε στην απ’ αρ. 29/27-09-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

Παρασκευή 22 Σεπ 2017

Ορισμός προϊστάμενων εκπαιδευτικών 2/θέσιων και 3/θέσιων σχολικών μονάδων Λευκάδας

Δείτε την υπ’ αρ. 2569/22-09-2017 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τον ορισμό προϊστάμενων εκπαιδευτικών 2/θέσιων και 3/θέσιων σχολικών μονάδων Λευκάδας, που στηρίχτηκε στην απ’ αρ. 08/22-09-2017 Πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

Τρίτη 12 Σεπ 2017

Τετάρτη 6 Σεπ 2017

Πρόσληψη αναπληρωτών σε Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας

Ανακοινώθηκε η Α Φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής, οι οποίοι πρέπει να παρουσιαστούν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας (Καρααβέλα 11, Λευκάδα) από σήμερα, Τετάρτη, 06-09-2019 έως και την Παρασκευή, 08-09-2017 και ώρα 14:30 μ.μ..

Οι Υπουργικές Αποφάσεις με τα ονόματα τωναναπληρωτών ανα έργο είναι:

  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18
  2. Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18
  3. Ενίσχυση προσχολικής εκπαίδευσης 2017-2018
  4. Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2017-2018

Τα κενά ανά ειδικότητα των σχολικών μονάδων της Περιφέρειάς μας, που μπορούν να δηλώσουν οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, βρίσκονται εδώ.

Τέλος, τα δικαιολογητικά για την πρόσληψη των αναπληρωτών μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Παρασκευή 1 Σεπ 2017

Κενά Κλ. ΠΕ08 και ΠΕ32

Ανακοινώνεται πίνακας με τα κενά κλ. ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών και κλ. ΠΕ32 – Θεατρολόγων στις σχολικές μονάδες της Περιφέρειάς μας, ειδικότητες στις οποίες δεν υπάρχει κανένας μόνιμος εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας.

Δευτέρα 22 Μαΐ 2017