Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας είναι φορέας του Δημοσίου και εποπτεύεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η διοικητική της δομή είναι όπως παρακάτω:

Ονοματεπώνυμο Αρμοδιότητες E-mail Εσωτ. Τηλ.
Σάντας Φώτιος Διευθυντής Π.Ε. Λευκάδας 2
Πετούση Κωνσταντίνα Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων 4
Κακλαμάνης Θωμάς Υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτωνhttp://ysdlefkadas.blogspot.gr ysd@dipe.lef.sch.gr 5
Σιονακίδου Ελένη-Αφροδίτη

Μάιδα Ελένη

Κωστάκη Χριστίνα

Γραμματεία Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Γραμματεία – Πρωτόκολλο

Διοικητικά θέματα

1
Βλαχοπάνου Ελένη Οικονομικά Θέματα 1
Τόρης Κωνσταντίνος Εκκαθάριση αποδοχών 5