Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Ο Δ/ντής  της Δ/νσης Π.Ε. Λευκάδας καλεί τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για τη στελέχωση μίας (1) θέσης

Read more