Πρόκληση για απόσπαση σε αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης

Αφορά θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας για το σχολικό έτος 2018-2019

Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπ/κών για απόσπαση στο εξωτερικό

Κοινοποιούμε τη συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό το σχολικό έτος 2014-15 

Read more

Προσωρινές τοποθετήσεις – αποσπάσεις εντός Διεύθυνσης Π.Ε. Λευκάδας σχολικού έτους 2014-2015

Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας καλεί όσους εκπαιδευτικούς της αρμοδιότητάς της επιθυμούν να τοποθετηθούν προσωρινά, να αποσπαστούν εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λευκάδας καθώς και εκείνους

Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση προσωπικού στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

Κοινοποιούμε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.

Read more

Υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού για το σχ. έτος 2014-15

Κοινοποιούμε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό το σχολικό έτος 2014-15  Αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 8 Ιουλίου 2014

Read more

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών στο ΣΕΠ Ηρακλείου Κρήτης

Κοινοποιούμε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την απόσπαση – ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής

Read more

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων κατά το σχολικό έτος 2014-2015

Κοινοποιούμε τις παρακάτω προσκλήσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων για το διδακτικό έτος 2014-15: από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά και Εκκλησιαστικά

Read more

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης

Κοινοποιούμε συμπληρωματική ανακοίνωση για την πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του

Read more

Παρουσία εκπ/κών κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 κατά την έναρξη του σχολικού έτους

Κοινοποιούμε  έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ αναφορικά με τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών ΠΕ 60 και ΠΕ 70 που έχουν υποβάλει αίτηση απόσπασης απο ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

Read more

Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψήφιων εκπαιδευτικών για απόσπαση στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού

τελικοί αξιολογικοί πίνακες υποψήφιων εκπαιδευτικών για απόσπαση σε σχολικές μοναδες του εξωτερικού.

Read more