Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ05 και κλ. ΠΕ86 Π.Ε. Λευκάδας

Δείτε τον πίνακα με τις οριστικές τοποθετήσεις εκπ/κών κλ. ΠΕ05 και ΠΕ86 καθώς και την περίοδο ενστάσεων.

Read more

Ανακοίνωση μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. Λευκάδας – Υποβολή ενστάσεων

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.11314/31-10-2014 εγκύκλιο μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. ανακοινώνονται αναλυτικοί πίνακες με τις μονάδες και τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεση εκπαιδευτικών. Οι ενδιαφερόμενοι

Read more

Ολοκλήρωση Διαδικασίας μεταθέσεων

  Σας γνωστοποιούμε τις τοποθετήσεις σε οργανικές θέσεις των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων της Περιφέρειάς μας, όπως αυτές καθορίστηκαν με τις υπαριθμ. 12/27-7-2014

Read more

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών-Κενές οργανικές θέσεις

Σας γνωστοποιούμε: α) τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Περιφέρειάς μας σε οργανικές θέσεις των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων καθώς και β) τις οργανικές

Read more

Αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης οργανικής θέσης εκπαιδευτικών ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι: έχουν μετατεθεί στο ΠΥΣΠΕ Λευκάδας επιθυμούν βελτίωση οργανικής θέσης βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας να υποβάλουν τη συνημμένη

Read more

Συνολικά μόρια μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. Λευκάδας

Σύμφωνα με την υπαρίθμ. 59755/Δ1/15-04-2014 εγκύκλιο μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. ανακοινώνονται αναλυτικοί πίνακες με τις μονάδες και τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεση εκπαιδευτικών.   Οι

Read more

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-14

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης όλων των κατηγοριών: από περιοχή σε περιοχή για βελτίωση οργανικής θέσης για οριστική τοποθέτηση, όσοι βρίσκονται

Read more

Βελτιώσεις – Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Κοινοποιούμε τον πίνακα βελτιώσεων – οριστικών τοποθετήσεων  των εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στην Π.Ε. Λευκάδας. Προθεσμία υποβολής διόρθωσης λαθών ή παραλείψεων από Τετάρτη 3-7-2013 μέχρι

Read more

Αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης-βελτίωσης εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Κοινοποιούμε: τις κενές οργανικές θέσεις της Π.Ε. Λευκάδας μετά την τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών τα μόρια των μετατιθέμενων εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ Λευκάδας τη δήλωση

Read more

Κενές οργανικές θέσεις Π.Ε. Λευκάδας – Υπεράριθμοι Εκπαιδευτικοί

Κοινοποιούμε: τις κενές οργανικές θέσεις που προέκυψαν μετα τις μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων τη  δήλωση τοποθέτησης στο Δ.Σ.

Read more