Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Αναπληρωτών Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, με διετή θητεία

Κοινοποιούμε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Αναπληρωτών Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, με διετή θητεία. Δείτε τη

Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Αναπληρωτή Προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Λευκάδας

Κοινοποιούμε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Ιονίων Νήσων για τον ορισμό Αναπληρωτή Προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Λευκάδας και τη σχετική αίτηση.

Read more

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Διευθυντού /-τριας Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας για το σχολικό έτος 2014 – 2015

Σας κοινοποιούμε έγγραφο της Δ/νσης  Β/θμιας Εκπ-σης Λευκάδας με Θέμα : «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την κάλυψη θέσης Διευθυντού /-τριας  Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας για το

Read more

Πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Π.Ε. Λευκάδας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για την κάλυψη της θέσης  Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Π.Ε. Λευκάδας να υποβάλουν αίτηση από 27/8/2013 έως 5/9/2013. Δείτε

Read more

«Τοποθέτηση Υποδιευθυντών και Υπευθύνων για το πρόγραμμα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Κοινοποιούμε έγγραφο του ΥΠΑΙΘΠΑ για ορισμό Υπεύθυνων Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) της χώρας

Το ΥΠΑΙΘΠΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών των ΠΕΚ της Χώρας.

Read more