Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας http://dipe.lef.sch.gr Καραβέλα 11 Λευκάδα 31100 | τηλ: 26453 62235 | fax: 26453 62245 | mail[at]dipe.lef.sch.gr Tue, 12 Jan 2021 06:11:46 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5 http://dipe.lef.sch.gr/documents/2018/05/cropped-ethnosimo-32x32.jpg Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας http://dipe.lef.sch.gr 32 32 Λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού http://dipe.lef.sch.gr/4932 Tue, 12 Jan 2021 06:11:45 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=4932 Διαβάστε την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.969/07-01-2021 ΚΥΑ με θέμα: “Παράταση ισχύος και τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών”.

]]>
Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης http://dipe.lef.sch.gr/4930 Thu, 07 Jan 2021 12:45:02 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=4930 Διαβάστε την υπ’ αρ. πρωτ. 53/07-01-2021 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας με την οποία τοποθετούνται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στο σχολείο τοποθέτησής τους στις 08 ή στις 11/01/2021 για να αναλάβουν υπηρεσία και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους.

]]>
Απόφαση τοποθέτησης μέλους ΕΕΠ http://dipe.lef.sch.gr/4928 Thu, 07 Jan 2021 11:54:18 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=4928 Διαβάστε την υπ’ αρ. 47/07-01-2020 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας με την οποία τοποθετείται αναπληρώτρια μέλους ΕΕΠ σε σχολική μονάδα αρμοδιότητάς μας.

]]>
Προϋπολογισμός Δεκεμβρίου 2020 http://dipe.lef.sch.gr/4925 Thu, 07 Jan 2021 09:03:51 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=4925 Κοινοποιούμε τον προϋπολογισμό Δεκεμβρίου 2020 της Υπηρεσίας μας για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

]]>
Λειτουργία σχολικών μονάδων στις 08/01/2021 http://dipe.lef.sch.gr/4922 Thu, 07 Jan 2021 06:09:46 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=4922 Διαβάστε το υπ’ αρ. πρωτ. 797/ΓΔ4/05-01-2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με το οποίο καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των σχολικών μονάδων και παροχής του εκπαιδευτικού έργου από 08-01-2021 και εξής.

]]>
Πρόσκληση αναπληρωτών εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης για δήλωση τοποθέτησης http://dipe.lef.sch.gr/4918 Mon, 04 Jan 2021 12:12:18 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=4918 Διαβάστε την υπ’ αρ. 16/04-01-2021 πρόσκληση της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές παράλληλης στήριξης να υποβάλουν ηλεκτρονικά (Στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης: mail@dipe.lef.sch.gr) δήλωση προτίμησης έως και 06/01/2021 (αποκλειστική προθεσμία). Μαζί με τη δήλωση προτίμησης πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένο και το έντυπο “Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή” το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για την πρόσληψη.

]]>
Διορισμός αιρετών εκπροσώπων σε ΠΥΣΠΕ Λευκάδας και ΑΠΥΣΠΕ Ιονίων Νήσων http://dipe.lef.sch.gr/4916 Wed, 30 Dec 2020 13:19:00 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=4916 Διαβάστε τις υπ’ αρ. 6203/29-12-2020 και 6199/29-12-2020 Αποφάσεις του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων με τις οποίες διορίζονται οι αιρετοί εκπρόσωποι των ΠΥΣΠΕ Λευκάδας και ΑΠΥΣΠΕ Ιονίων Νήσων.

]]>
Πρόσκληση για απόσπαση Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων http://dipe.lef.sch.gr/4914 Wed, 30 Dec 2020 06:11:11 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=4914 Διαβάστε την υπ’ αρ. 176649/Ε2/28-12-2020 Πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ με την οποία καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) κατά το σχολικό έτος 2020-2021 στο Κέντρο Φιλοξενίας ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ και στη Δομή Φιλοξενίας ΣΙΝΤΙΚΗΣ, Ν. Σερρών αντίστοιχα, να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΑΙΘ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) από 29-12-2020 μέχρι 13-01-2021 και ώρα: 15:00.

]]>
Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μορίων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή, Βελτίωσης Θέσης και Οριστικής Τοποθέτησης Δ/νσης Π.Ε. Λευκάδας http://dipe.lef.sch.gr/4911 Wed, 23 Dec 2020 06:33:43 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=4911 Μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων, ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες μορίων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή, Βελτίωσης Θέσης και Οριστικής Τοποθέτησης της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας ως ακολούθως:

  1. Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή
  2. Πίνακας αιτήσεων Βελτίωσης – Οριστικής Τοποθέτησης

]]>
Ειδική πρόσκληση για κάλυψη λειτουργικών κενών κλ. ΠΕ23 και ΠΕ30 http://dipe.lef.sch.gr/4909 Wed, 16 Dec 2020 11:51:15 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=4909 Διαβάστε την υπ’ αρ. 169863/Ε4/15-12-2020 ειδική πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ με την οποία καλούνται τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ των κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών όπως δημοσιεύθηκαν αναμορφωμένοι στο ΦΕΚ 1271/Γ΄/13-8-2020 της 2ΕΑ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ να υποβάλουν αίτηση, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) (https://opsyd.sch.gr/) για πρόσληψη ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου για το σχολικό έτος 2020-2021 σε συγκεκριμένες ομάδες σχολικών μονάδων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης από την Τετάρτη 16 έως και τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020.

]]>