Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας http://dipe.lef.sch.gr Καραβέλα 11 Λευκάδα 31100 | τηλ: 26453 62235 | fax: 26453 62245 | mail[at]dipe.lef.sch.gr Tue, 07 Jul 2020 10:15:04 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.1 http://dipe.lef.sch.gr/documents/2018/05/cropped-ethnosimo-32x32.jpg Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας http://dipe.lef.sch.gr 32 32 Έναρξη σχολικής χρονιάς 2020-2021 http://dipe.lef.sch.gr/4524 Tue, 07 Jul 2020 10:14:17 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=4524 Διαβάστε την υπ’ αρ. 82609/ΓΔ4/29-06-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 2686/τ.Β/01-07-2020) με την οποία καθορίζεται η έναρξη του σχολικού 2020 – 2021 καθώς και άλλα ζητήματα που αφορούν στα σχολεία δημόσιας εκπαίδευσης.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εύχεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές καλό καλοκαίρι!

]]>
Αιτήσεις για αποσπάσεις στο εξωτερικό 2020-2021 http://dipe.lef.sch.gr/4520 Tue, 07 Jul 2020 10:07:45 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=4520 Διαβάστε την υπ’ αρ. 87303/Η2/7-7-2020 πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2020-2021 και από το ημερολογιακό έτος 2021 Νοτίου Ημισφαιρίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr από 07/07/2020 έως και 15/07/2020 και ώρα 15:00.

Όσοι εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση, οφείλουν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της Διεύθυνσης εγκαίρως, καθώς στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά που πρέπει να μεταφορτώσει ο εκπαιδευτικός συνεμμένο στην αίτησή του είναι και το Φύλλο Μητρώου, το οποίο συμπληρώνεται από την Υπηρεσία μας. Γι’ αυτό πρέπει να καταθέσει αίτηση στην Υπηρεσία μας νωρίτερα από τη λήξη των προθεσμιών, για να υπάρχει ο εύλογος χρόνος διεκπεραίωσης του.

]]>
Προκήρυξη για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία 2020-2021 http://dipe.lef.sch.gr/4518 Mon, 06 Jul 2020 06:31:44 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=4518 Διαβάστε την υπ’ αρ. 75/ΕΕΠΠΣ/01-07-2020 προκήρυξη του ΥΠΑΙΘ καθώς και την νέα αναθεωρημένη υπ’ αρ. 75/ΕΕΠΠΣ/01-07-2020 προκήρυξη του ΥΠΑΙΘ σχετικά με τη πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία και τα Πειραματικά Σχολεία κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021.

]]>
Προϋπολογισμός Ιουνίου 2020 http://dipe.lef.sch.gr/4515 Thu, 02 Jul 2020 10:47:25 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=4515 Κοινοποιούμε τον προϋπολογισμό Ιουνίου 2020 της Υπηρεσίας μας για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

]]>
Χορήγηση-ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης 2020-2021 http://dipe.lef.sch.gr/4513 Thu, 02 Jul 2020 06:47:05 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=4513 Διαβάστε την υπ’ αρ. 82036/Ε3/29-06-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ σχετικά με την χορήγηση και την ανανέωση των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.

]]>
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1256/1982 http://dipe.lef.sch.gr/4507 Mon, 01 Jun 2020 07:04:05 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=4507 Σύμφωνα με τον Ν. 1256/1982, όσοι μισθωτοί του Δημοσίου έχουν πρόσθετες αμοιβές από άλλους Φορείς πέραν της οργανικής τους οφείλουν να υποβάλουν τη σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα γραφεία της Διεύθυνσης μέχρι την Τρίτη, 10/07/2020.

Δείτε το σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

]]>
Προϋπολογισμός Μαΐου 2020 http://dipe.lef.sch.gr/4505 Mon, 01 Jun 2020 06:00:47 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=4505 Κοινοποιούμε τον προϋπολογισμό Μαΐου 2020 της Υπηρεσίας μας για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

]]>
Ενημέρωση από Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας http://dipe.lef.sch.gr/4486 Thu, 28 May 2020 07:45:16 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=4486 Διαβάστε την υπ’ αρ. 63997/ΓΔ4/27-05-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με την οποία αποστέλλονται οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του Κορωνοϊού ενόψει της επαναλειτουργίας των:

  1. Δημοτικών Σχολείων
  2. Νηπιαγωγείων

]]>
Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής. http://dipe.lef.sch.gr/4483 Thu, 28 May 2020 07:35:27 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=4483 Διαβάστε την υπ’ αρ. 63314/ΓΔ4/26-05-2020 Κ.Υ.Α. σχετικά με τον τρόπο επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής.

]]>
Επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης http://dipe.lef.sch.gr/4479 Wed, 27 May 2020 06:45:02 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=4479 Διαβάστε την υπ’ αρ. 63417/ΓΔ4/26-05-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ σχετικά με ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

]]>