Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας http://dipe.lef.sch.gr Καραβέλα 11 Λευκάδα 31100 | τηλ: 26453 62235 | fax: 26453 62245 | mail[at]dipe.lef.sch.gr Mon, 14 Oct 2019 11:33:51 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.1.2 http://dipe.lef.sch.gr/documents/2018/05/cropped-ethnosimo-32x32.jpg Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας http://dipe.lef.sch.gr 32 32 Παραίτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού http://dipe.lef.sch.gr/4045 Mon, 14 Oct 2019 11:33:48 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=4045 Διαβάστε την υπ’ αρ. 2782/14-10-2019 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας με την οποία γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης αναπληρωτή εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ07.

]]>
Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας με απόσπαση http://dipe.lef.sch.gr/4043 Wed, 09 Oct 2019 08:45:33 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=4043 Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ11, που ανήκουν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας με απόσπαση έως τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο υποψηφιότητας, στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας έως και 16 Οκτωβρίου 2019.

Σχετικά με τις προϋποθέσεις για την κρίση και επιλογή μπορείτε να διαβάσετε την υπ’ αρ. 2704/09-10-2019 προκήρυξη του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε την υπ’ αρ. 222180/ΓΔ4/27-12-2018 (Β΄/5933/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση καθώς και το Ν. 4547/2018 . Τέλος, εδώ μπορείτε να βρείτε τη σχετική αίτηση και την απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση.

]]>
Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας με απόσπαση http://dipe.lef.sch.gr/4041 Wed, 09 Oct 2019 08:42:07 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=4041 Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ86, που ανήκουν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας με απόσπαση για το τρέχον σχολικό έτος να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο υποψηφιότητας, στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας έως και 16 Οκτωβρίου 2019.

Σχετικά με τις προϋποθέσεις για την κρίση και επιλογή μπορείτε να διαβάσετε την υπ’ αρ. 2703/09-10-2019 προκήρυξη του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε την υπ’ αρ. 222084/ΓΔ4/27-12-2018 (Β΄/5919/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση καθώς και το Ν. 4547/2018 . Τέλος, εδώ μπορείτε να βρείτε τη σχετική αίτηση και την απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση.

]]>
Τοποθέτηση εκπ/κών κλ. ΠΕ07 με διάθεση από ΔΔΕ Λευκάδας http://dipe.lef.sch.gr/4037 Tue, 08 Oct 2019 06:35:05 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=4037 Διαβάστε την υπ’αρ. 2692/08-10-2019 Απόφαση του αναπλ. Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ07 οι οποίοι διατέθηκαν από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας στην Υπηρεσία μας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6088/07-10-2019 απόφαση του Περ/κού Δ/ντή Εκπ/σης Ιονίων Νήσων.

]]>
Προϋπολογισμός Σεπτεμβρίου 2019 http://dipe.lef.sch.gr/4035 Fri, 04 Oct 2019 10:09:40 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=4035 Κοινοποιούμε τον προϋπολογισμό Σεπτεμβρίου 2019 της Υπηρεσίας μας για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

]]>
Τοποθέτηση αναπληρωτών Β φάσης http://dipe.lef.sch.gr/4031 Fri, 04 Oct 2019 07:20:46 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=4031 Διαβάστε τις ακόλουθες αποφάσεις του αναπληρωτή Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας με τις οποίες τοποθετήθηκαν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που παρουσιάστηκαν στην Υπηρεσία μας στις 30/09 και 01/10/2019 καθώς και πίνακα με την σειρά κατάταξής τους:

  1. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ60 Γενικής Παιδείας
  2. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70, ΠΕ07, Γενικής Παιδείας
  3. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ71 και 60.50 Ειδικής Αγωγής (Τμ. Ένταξης και Ειδικά Σχολεία)

Εδώ μπορείτε να δείτε τον πίνακα με τη σειρά κατάταξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που μαζί με τη δήλωσή τους για τοποθέτηση ελήφθησαν υπόψη για τις τοποθετήσεις.

]]>
Τοποθετήσεις – τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών http://dipe.lef.sch.gr/4029 Fri, 04 Oct 2019 07:08:52 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=4029 Διαβάστε τις παρακάτω αποφάσεις του αναπλ. Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση και τροποποίηση τοποθέτησης μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 25/30-09-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

  1. Η υπ’ αρ. πρ. 2581/01-10-2019 απόφαση
  2. Η υπ’ αρ. πρ. 2580/01-10-2019 απόφαση
  3. Η υπ’ αρ. πρ. 2579/01-10-2019 απόφαση
  4. Η υπ’ αρ. πρ. 2587/01-10-2019 απόφαση
]]>
Ορισμός αναπληρωτών διευθυντών οργανικά 6/θεσιων Δ. Σχ. http://dipe.lef.sch.gr/4027 Fri, 04 Oct 2019 06:59:32 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=4027 Διαβάστε την υπ’ αρ. 2582/28-09-2019 Απόφαση του Αναπλ. Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τον ορισμό αναπληρωτών διευθυντών των οργανικά 6/θεσιων Δ. Σχ. Λευκάδας που δεν έχουν υποδιευθυντή, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 25/30-09-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

]]>
Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας http://dipe.lef.sch.gr/4024 Wed, 25 Sep 2019 10:52:12 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=4024 Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ11, που ανήκουν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο υποψηφιότητας, στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας έως και 04 Οκτωβρίου 2019.

Σχετικά με τις προϋποθέσεις για την κρίση και επιλογή μπορείτε να διαβάσετε την υπ’ αρ. 2532/25-09-2019 προκήρυξη του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε την υπ’ αρ. 222180/ΓΔ4/27-12-2018 (Β΄/5933/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση καθώς και το Ν. 4547/2018 . Τέλος, εδώ μπορείτε να βρείτε τη σχετική αίτηση και την απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση.

]]>
Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας http://dipe.lef.sch.gr/4022 Wed, 25 Sep 2019 10:49:24 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=4022 Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ86, που ανήκουν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο υποψηφιότητας, στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας έως και 04 Οκτωβρίου 2019.

Σχετικά με τις προϋποθέσεις για την κρίση και επιλογή μπορείτε να διαβάσετε την υπ’ αρ. 2531/25-09-2019 προκήρυξη του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε την υπ’ αρ. 222084/ΓΔ4/27-12-2018 (Β΄/5919/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση καθώς και το Ν. 4547/2018 . Τέλος, εδώ μπορείτε να βρείτε τη σχετική αίτηση και την απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση.

]]>