Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας http://dipe.lef.sch.gr Καραβέλα 11 Λευκάδα 31100 | τηλ: 26453 62235 | mail[at]dipe.lef.sch.gr Sun, 10 Sep 2023 16:35:11 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.8.6 http://dipe.lef.sch.gr/documents/2018/05/cropped-ethnosimo-32x32.jpg Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας http://dipe.lef.sch.gr 32 32 Διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου http://dipe.lef.sch.gr/7162 Fri, 08 Sep 2023 11:18:26 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=7162 Διαβάστε την υπ’ αρ. 1589/08-09-2023 απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με την μετακίνηση εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ86, ΠΕ91 και ΠΕ21, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’αρ. 14/08-09-2023 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

]]>
Ορισμός αναπληρώτριας προϊσταμένης στο Δ. Σχ. Μεγανησίου http://dipe.lef.sch.gr/7160 Fri, 08 Sep 2023 11:15:33 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=7160 Διαβάστε την υπ’ αρ. 1585/08-09-2023 απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με τον ορισμό Προϊσταμένης στο Δ. Σχ. Μεγανησίου, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 14/08-09-2023 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

]]>
Ορισμός προϊσταμένων σε ολιγοθέσια Νηπιαγωγεία http://dipe.lef.sch.gr/7158 Fri, 08 Sep 2023 11:11:31 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=7158 Διαβάστε την υπ’ αρ. 1587/08-09-2023 απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με το ορισμό προϊσταμένης στο 7ο Νηπιαγωγείο Λευκάδας και την υπ’ αρ. 1586/08-09-2023 απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με το ορισμό προϊσταμένης στο Νηπιαγωγείο Λυγιάς, οι οποίες στηρίχτηκαν στην υπ’ αρ. 14/08-09-2023 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

]]>
Ορισμός Προϊσταμένων μονοθέσιων σχολικών μονάδων http://dipe.lef.sch.gr/7156 Fri, 08 Sep 2023 11:06:36 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=7156 Διαβάστε την υπ’αρ. 1588/08-09-2023 απόφαση του Δ/ντή Π.Ε. Λευκάδας, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 14/05-09-2023 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, σχετικά με τον ορισμό προϊσταμένων στις μονοθέσιες σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας

]]>
Ανακοίνωση ΥΠΑΙΘΑ για πρόβλημα στη σύναψη ψηφιακής υπογραφής αναπληρωτών Α Φάση http://dipe.lef.sch.gr/7153 Thu, 07 Sep 2023 17:47:03 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=7153 Διαβάστε το δελτίο τύπου που εξέδωσε το ΥΠΑΙΘΑ σχετικά με τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την πρώτη ημέρα της ανάληψης υπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ που προσλήφθηκαν στην Α Φάση

]]>
Ανακοίνωση για ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών http://dipe.lef.sch.gr/7004 Wed, 06 Sep 2023 14:49:57 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=7004

Ενημερώνουμε τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς/ΕΕΠ/ΕΒΠ που θα αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Λευκάδας ότι η πρόσληψη και ανάληψη υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά. Οι αναπληρωτές θα παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί, σύμφωνα με τις αποφάσεις τοποθέτησης που έχουν ήδη αναρτηθεί. Ως εκ τούτου, οι αναπληρωτές οφείλουν να προσέλθουν έγκαιρα στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους οποιαδήποτε από τις τρεις ημέρες που έχουν δικαίωμα (Πέμπτη, 07/09 ή Παρασκευή, 08/09 ή Δευτέρα, 11/09) και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 10.00 π.μ. (όπου είναι δυνατόν). Αυτό είναι απαραίτητο καθώς οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων οφείλουν να ενημερώσουν το myschool για την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών και εν συνεχεία οι ίδιοι οι αναπληρωτές οφείλουν να μεταβούν στην ιστοσελίδα anaplirotes.gov.gr ,για να συμπληρώσουν τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία που θα τους ζητηθούν στον συγκεκριμένο ιστότοπο και να κάνουν αποδοχή της ψηφιακής σύμβασης το αργότερο έως τις 12.30-13:00 μ.μ. Σε περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι δύο ενέργειες έγκαιρα, τότε δεν θα αναρτηθεί η σύμβαση στη Διαύγεια ούτε θα ενημερωθεί το σύστημα Εργάνης του ΟΑΕΔ την ίδια ημέρα αλλά η πρόσληψη θα ισχύσει από την επόμενη, εφόσον γίνουν οι ανωτέρω ενέργειες.

Οι αναπληρωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις/τους Διευθύντριες/-ές και Προϊσταμένες/-ους των σχολικών μονάδων σε περίπτωση που δεν αναλάβουν υπηρεσία την Πέμπτη, 07/09/2023 ή σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παρουσία τους στη σχολική μονάδα έως τις 10.00 π.μ.

Η Διεύθυνσή μας θα βρίσκεται στη διάθεση τόσο των Διευθυντών/Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων όσο και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ για την αντιμετώπιση όποιων τυχόν προβλημάτων προκύψουν.

]]>
Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ Α φάσης http://dipe.lef.sch.gr/7000 Wed, 06 Sep 2023 14:22:21 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=7000 Διαβάστε τις παρακάτω αποφάσεις που αφορούν στις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας. Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από 07 έως και 11 Σεπτεμβρίου 2023.

  1. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών στο πλαίσιο της Πράξης: “Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στην Προσχολική Εκπαίδευση”
  2. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών στο πλαίσιο της Πράξης: “Υποστήριξη Λειτουργίας Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Επέκταση της Λειτουργίας του”
  3. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών στο πλαίσιο της Πράξης: “Υποστήριξη Λειτουργίας Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και Επέκταση της Λειτουργίας του”
  4. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών στο πλαίσιο της Πράξης: “Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Ενδυνάμωσης Διεπιστημονικών και Συμβουλευτικών και Υποστηρικτικών Δομών και Μαθησιακής Υποστήριξης/ Συνεκπαίδευσης Μαθητών/-τριών με αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες για την Ισότιμη Πρόσβαση και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση” (εκπαιδευτικοί)
  5. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών στο πλαίσιο της Πράξης: “Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Ενδυνάμωσης Διεπιστημονικών και Συμβουλευτικών και Υποστηρικτικών Δομών και Μαθησιακής Υποστήριξης/ Συνεκπαίδευσης Μαθητών/-τριών με αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες για την Ισότιμη Πρόσβαση και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση” (ΕΕΠ & ΕΒΠ)
  6. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών στο πλαίσιο της Πράξης: “Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ + ΤΕ)”
]]>
Παράταση προθεσμίας για ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών Α Φάση http://dipe.lef.sch.gr/6998 Wed, 06 Sep 2023 14:10:36 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=6998 Διαβάστε την υπ’ αρ. πρωτ. 97645/Ε1/06-09-2023 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ με την οποία ορίζεται νέα προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ από Πέμπτη, 07/09/2023, έως Δευτέρα, 11/09/2023.

]]>
Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ Α φάση http://dipe.lef.sch.gr/6887 Tue, 05 Sep 2023 12:30:06 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=6887 Η Διεύθυνση Π.Ε. Λευκάδας καλωσορίζει τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ που προσλήφθηκαν σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας και εύχεται υγεία και δύναμη.

Οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν κατά την Α φάση θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης την Τετάρτη, 06/09/2023, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.

Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ θα παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες που θα τοποθετηθούν (όσοι τοποθετηθούν σε παραπάνω από μία (01) σχολικές μονάδες θα παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα κύριας τοποθέτησης) την Πέμπτη, 07/09/2023 ή την Παρασκευή, 08/09/2023, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘΑ.

Οι αναπληρωτές θα έχουν συνεχή ενημέρωση μέσω του προσωπικού τους e-mail.

Η Διεύθυνση Π.Ε. Λευκάδας εύχεται καλή σχολική χρονιά!

]]>
Προϋπολογισμός Αυγούστου 2023 http://dipe.lef.sch.gr/6815 Fri, 01 Sep 2023 09:43:51 +0000 http://dipe.lef.sch.gr/?p=6815 Κοινοποιούμε τον προϋπολογισμό Αυγούστου 2023 της Υπηρεσίας μας για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

]]>