Έντυπα αδειών ειδικού σκοπού

Αιτήσεις εκπαιδευτικών:

  1. Αίτηση για χορήγηση αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού λόγω Covid – μόνιμοι
  2. Αίτηση για χορήγηση αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού λόγω Covid – αναπληρωτές τακτικού προϋπολογισμού, ΠΔΕ
  3. Αίτηση για χορήγηση αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού λόγω Covid – αναπληρωτές ΕΣΠΑ

Πρότυπα αποφάσεων χορήγησης αδειών ειδικού σκοπού για σχολεία:

  1. Απόφαση χορήγησης αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού λόγω Covid – μόνιμοι
  2. Απόφαση χορήγησης αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού λόγω Covid – αναπληρωτές τακτικού προϋπολογισμού, ΠΔΕ
  3. Απόφαση χορήγησης αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού λόγω Covid – αναπληρωτές ΕΣΠΑ

Οι άδειες ειδικού σκοπού χορηγούνται από τους/τις Διευθυντές/-ντριες και Προϊσταμένους/-μένες των σχολικών μονάδων με εξαίρεση τις άδειες ειδικού σκοπού που αιτούνται οι Διευθυντές/-ντριες και Προϊστάμενοι/-μένες για τους οποίους οι άδειες χορηγούνται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.