Αναγνώριση προϋπηρεσίας και μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Αναγνώριση προϋπηρεσίας και μισθολική κατάταξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Πράξη ΠΥΣΠΕ 31/19-11-2018

Read more

Αναγνώριση μισθολογικής προϋπηρεσίας και κατάταξη σε Μ.Κ. αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Αναγνώριση μισθολογικής προϋπηρεσίας και μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών εκπαιδευτικων – Πράξη ΠΥΣΠΕ 23/21-09-2018.

Read more

Αναγνώριση προϋπηρεσίας και μισθολογική κατάταξη αναπληρωτή/-τριας

Δείτε τη σχετική απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας που στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 10/14-3-2017 πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

Read more

Αναγνώριση προϋπηρεσίας και μισθολογική κατάταξη αναπληρωτή/-τριας

Δείτε τη σχετική απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας που στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 07/01-3-2017 πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Read more

Αναγνώριση προϋπηρεσίας και μισθολογική κατάταξη αναπληρωτή/-τριας

Δείτε τη σχετική απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας που στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 05/08-2-2017 απόφαση του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Read more

Αναγνώριση προϋπηρεσίας και μισθολογική κατάταξη αναπληρωτή/-τριας

Δείτε τη σχετική απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας που στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 04/27-01-2017 απόφαση του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Read more

Μισθολογική κατάταξη νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Δείτε τη σχετική απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας με την οποία κατατάχθηκαν μισθολογικά οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί της Υπηρεσίας μας.

Read more

Αναγνώριση προϋπηρεσίας και μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών

Δείτε τη σχετική απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας που στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 02/18-01-2017 απόφαση του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Read more

Αποφάσεις Δ/ντή Πράξης 01/10-01-2017 ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Ανακοινώνουμε τις αποφάσεις του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας που στηρίχτηκαν στις αποφάσεις του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας με αρ. πρωτ. 01/10-01-2017. Οι αποφάσεις είναι ακόλουθες: Αναγνώριση

Read more

Βαθμολογική – μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Οι διευκρίνεις του Γ.Λ.Κ. για την κατατάξη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τον Ν. 4024/2011 Δείτε σχετικά: Βαθμολογική –

Read more