Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής

Τα Δ. Σχ. Βασιλικής και Σφακιωτών προσκαλούν γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ να καταθέσουν προσφορές για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής.

Read more

Επισκέψεις Δημοτικών Σχολείων σε Βουλή των Ελλήνων

Σας κοινοποιούμε την Φ.12/ΦΜ/48140/Δ1/21-03-2017 Υ.Α. σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις μετακίνησης των Δημοτικών Σχολείων για επίσκεψη – εκδρομή στη Βουλή των Ελλήνων.

Read more