Προσωρινές τοποθετήσεις – αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70 και ΠΕ06

Προσωρινές τοποθετήσεις – αποσπάσεις – τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπ/κών κλ. ΠΕ70 & ΠΕ06 – Πράξη ΠΥΣΠΕ 20/04-09-2018

Read more

Τοποθετήσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις τοποθετήσεων

Νέα τοποθέτηση αποσπασμένης εκπαιδευτικού, ανάκληση και τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών – Πράξη ΠΥΣΠΕ 19/30-08-2018

Read more

Συμπληρωματική ανακοίνωση για απόσπαση εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης

Συμπληρωματική ανακοίνωση – πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης

Read more

Πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικών σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων

Διαβάστε την πρόσκληση του ΥΠΠΕΘ για δυνατότητα απόσπασης μόνιμων εκπαιδευτικών ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων.

Read more

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που είναι στη διάθεση ΠΥΣΠΕ και αποσπασμένων εκπαιδευτικών

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ και αποσπασμένων (από άλλα ΠΥΣΠΕ και εντός ΠΥΣΠΕ) – Πράξη ΠΥΣΠΕ 18/30-07-2018

Read more

Λειτουργικά κενά – Διαπίστωση λειτουργικής υπεραριθμίας

Λειτουργικά κενά και πρόσκληση εκπαιδευτικών για να δηλώσουν αν επιθυμούν να χαρακτηριστούν Λειτουργικά υπεράριθμοι – Πράξη ΠΥΣΠΕ 16/17-7-2018

Read more

Πρόκληση για απόσπαση σε αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης

Αφορά θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας για το σχολικό έτος 2018-2019

Read more

Πρόσκληση για αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας – προσωρινής τοποθέτησης

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 16 μέχρι 27 Ιουλίου στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας.

Read more

Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2018-19

Άνοιξε το σύστημα ΟΠΣΥΔ για υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2018-19.

Read more