Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και σε υπηρεσίες και φορείς

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 30-04-2020 ώρα 12:00 έως και για αιτήσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ 11-05-2020 και ώρα 12:00 ενώ για αιτήσεις σε φορείς 07-05-2020 και ώρα 12:00

Read more

Κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία από 27-02-2020 έως και 12-03-2020 και ώρα 14.00

Read more

Μετακίνηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ60

Μετακίνηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ60 – Πράξη ΠΥΣΠΕ 03/14-02-2020

Read more

Μετακίνηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ70

Μετακίνηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ70 – Πράξη ΠΥΣΠΕ 02/05-02-2020

Read more

Τοποθετήσεις – τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών

Τοποθετήσεις – τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών – Πράξη ΠΥΣΠΕ 25/30-09-2019

Read more