Κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία από 27-02-2020 έως και 12-03-2020 και ώρα 14.00

Read more

Μετακίνηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ60

Μετακίνηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ60 – Πράξη ΠΥΣΠΕ 03/14-02-2020

Read more

Μετακίνηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ70

Μετακίνηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ70 – Πράξη ΠΥΣΠΕ 02/05-02-2020

Read more

Τοποθετήσεις – τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών

Τοποθετήσεις – τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών – Πράξη ΠΥΣΠΕ 25/30-09-2019

Read more

Προσωρινές τοποθετήσεις – αποσπάσεις εντός εκπ/κών κλ. ΠΕ60 και ΠΕ11

Προσωρινές τοποθετήσεις – αποσπάσεις εντός εκπ/κών κλ. ΠΕ60 και ΠΕ11 – Πράξη ΠΥΣΠΕ 18/30-08-2019

Read more