Πρόσκληση για απόσπαση για διδασκαλία ελληνικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας του Ηρακλείου Κρήτης 2019-2020

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 9-8-2019 έως 16-08-2019 και ώρα 14:00.

Read more

Πρόσκληση για Προσωρινές Τοποθετήσεις – Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση προσωρινής τοποθέτησης – απόσπασης εντός από 8-8-2019 έως και 23/8/2019 – Πράξη ΠΥΣΠΕ 16/08-08-2019

Read more

Δυνατότητα απόσπασης εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ78 σε Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Πελοποννήσου

Δυνατότητα απόσπασης εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ78 σε Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Πελοποννήσου

Read more

Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ86 για αποσπάσεις σε Γενικές και Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΥΠΠΕΘ και σε ΔΟΑΤΑΠ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ86 για αποσπάσεις σε Γενικές και Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΥΠΠΕΘ και σε ΔΟΑΤΑΠ

Read more