Τοποθετήσεις – τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών

Τοποθετήσεις – τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών – Πράξη ΠΥΣΠΕ 25/30-09-2019

Read more

Προσωρινές τοποθετήσεις – αποσπάσεις εντός εκπ/κών κλ. ΠΕ60 και ΠΕ11

Προσωρινές τοποθετήσεις – αποσπάσεις εντός εκπ/κών κλ. ΠΕ60 και ΠΕ11 – Πράξη ΠΥΣΠΕ 18/30-08-2019

Read more

Πρόσκληση για απόσπαση για διδασκαλία ελληνικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας του Ηρακλείου Κρήτης 2019-2020

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 9-8-2019 έως 16-08-2019 και ώρα 14:00.

Read more

Πρόσκληση για Προσωρινές Τοποθετήσεις – Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση προσωρινής τοποθέτησης – απόσπασης εντός από 8-8-2019 έως και 23/8/2019 – Πράξη ΠΥΣΠΕ 16/08-08-2019

Read more