Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2024-2025 και από το ημερολογιακό έτος 2025 Νοτίου Ημισφαιρίου

Διαβάστε την υπ΄αριθμ.:19003/Η2/22.02.2024 Πρόσκληση του ΥΠΑΙΘΑ  με θέμα  την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2024 -2025 και από

Read more

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π.Ε και Δ.Ε για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2023-2024

Διαβάστε το υπ΄αριθμ.: 148517/Ε2/28.12.2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ, σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αίτησης απόσπασης  εκπ/κών στην Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να οριστούν ως

Read more

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών για Απόσπαση στο Εξωτερικό από το σχολικό έτος 2023-2024 και από το ημερολογιακό έτος 2024 Νοτίου Ημισφαιρίου

Διαβάστε την υπ΄αριθμ.Πρωτ.: 140904/Η2/08.12.2023 Πρόσκληση του ΥΠΑΙΘΑ, σχετικά με συμπληρωματικές αποσπάσεις  εκπαιδευτικών στο εξωτερικό  από  το σχολικό έτος 2023-2024 και από το ημερολογιακό έτος

Read more

Προσωρινές τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ και αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Προσωρινές τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ και αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή εκπαιδευτικών Π.Ε και Δ.Ε για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2023 – 2024

Διαβάστε την υπ.αριθμ.πρωτ: 76141/Κ1/10.07.2023  Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του ΥΠΑΙΘΑ  με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας

Read more