Πληροφορίες για μετάταξη αποσπασμένων υπαλλήλων ΥΠΠΕΘ στους φορείς απόσπασής τους σύμφωνα με Ν. 4440/2016

Όσοι εκπαιδευτικοί είναι αποσπασμένοι σε φορείς του ΥΠΠΕΘ και επιθυμούν να μεταταγούν στον φορέα που είναι ήδη αποσπασμένοι, πρέπει να υποβάλουν αίτηση μετάταξης στον

Read more