Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Τροποποίηση τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70 και τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμου εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ11 – Πράξη ΠΥΣΠΕ 20/04-09-2018

Read more

Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2018-2019 – Πράξη ΠΥΣΠΕ 18/30-7-2018

Read more

Χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Καλούνται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης από 20-7-2018 έως και 30-7-2018 και ώρα 11:00 π.μ. – Πράξη ΠΥΣΠΕ 17/19-07-2018

Read more

Λειτουργικά κενά – Διαπίστωση λειτουργικής υπεραριθμίας

Λειτουργικά κενά και πρόσκληση εκπαιδευτικών για να δηλώσουν αν επιθυμούν να χαρακτηριστούν Λειτουργικά υπεράριθμοι – Πράξη ΠΥΣΠΕ 16/17-7-2018

Read more

Προγραμματισμός ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Προγραμματισμός ενεργειών για λειτουργικά κενά και προσωρινές τοποθετήσεις.

Read more

Τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ60

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2283/01-9-2017 απόφαση του Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ60, που στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 25/01-9-2017

Read more

Διαπίστωση λειτουργικής υπεραριθμίας εκπαιδευτικών κλ ΠΕ60

Καλούνται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί κλ ΠΕ60 – Νηπιαγωγών να υποβάλουν σχετική δήλωση μέχρι την Παρασκευή, 01/9/2017 και ώρα 12:00μ.μ., όπως αποφασίστηκε στην υπ’

Read more