Χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Καλούνται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης από 20-7-2018 έως και 30-7-2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Read more

Λειτουργικά κενά – Διαπίστωση λειτουργικής υπεραριθμίας

Λειτουργικά κενά και πρόσκληση εκπαιδευτικών για να δηλώσουν αν επιθυμούν να χαρακτηριστούν Λειτουργικά υπεράριθμοι.

Read more

Προγραμματισμός ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Προγραμματισμός ενεργειών για λειτουργικά κενά και προσωρινές τοποθετήσεις.

Read more

Τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ60

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2283/01-9-2017 απόφαση του Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ60, που στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 25/01-9-2017

Read more

Διαπίστωση λειτουργικής υπεραριθμίας εκπαιδευτικών κλ ΠΕ60

Καλούνται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί κλ ΠΕ60 – Νηπιαγωγών να υποβάλουν σχετική δήλωση μέχρι την Παρασκευή, 01/9/2017 και ώρα 12:00μ.μ., όπως αποφασίστηκε στην υπ’

Read more

Τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70 & κλ. ΠΕ11

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2240/30-8-2017 απόφαση του Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ70 και ΠΕ11, που στηρίχτηκε στην υπ’

Read more

Διαπίστωση λειτουργικής υπεραριθμίας εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων

Καλούνται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν σχετική δήλωση μέχρι την Πέμπτη, 31/8/2017 και ώρα 10:00π.μ., όπως αποφασίστηκε στην υπ’ αρ. 21/28-08-2017 Πράξη του

Read more

Ανακοινοποίηση της Διαπίστωσης λειτουργικής υπεραριθμίας εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων

Ανακοινώνονται εκ νέου τα κενά δασκάλων σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειάς μας, που καλούνται να δηλώσουν όσοι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ70 επιθυμούν να κριθούν λειτουργικά

Read more

Διαπίστωση λειτουργικής υπεραριθμίας εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων

Καλούνται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν σχετική δήλωση μέχρι 29/8/2016 και ώρα 10:00π.μ. Δείτε το σχετικό έγγραφο και τη σχετική δήλωση

Read more