Λειτουργικά κενά για προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Λειτουργικά κενά για προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Read more

Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών υποψήφιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ

Προθεσμία υποβολής από 04/05/2022 και ώρα 10:00 έως και 25/05/2022 και ώρα 23:59.

Read more