Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό κατά το σχολικό έτος 2016-2017

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί από τους πίνακες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ έτους 2008 να υποβάλουν αίτηση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από 10Ιουλίου μέχρι 14 Ιουλίου 2017. Διαβάστε

Read more

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών εγγεγραμμένων στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2008

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού κλάδων/ειδικοτήτων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος

Read more

Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Π.Ε. Νηπιαγωγών-Διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008

Κοινοποιούμε τη συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2013-2014 υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών οι οποίοι είναι

Read more

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό εκπ/κών κλάδων ΠΕ70 &ΠΕ60 για το σχολικό έτος 2013-14

Κοινοποιούμε την πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών κατά το σχολικό έτος 2013-14 των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι: α) στους πίνακες

Read more

Ρυθμίσεις επί θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α΄)

Κοινοποιούμε έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ., Ν. 3528/2007)και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και

Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών κλάδων Α/θμιας και Β/θμια Εκπ/σης για συμμετοχή στις διαδικασίες διορισμών σχολικού έτους 2013-14

Κοινοποιούμε την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. αναφορικά με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στη διαδικασία διορισμών για το σχολικό έτος 2013-14. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Read more

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2012-2013 υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο μονίμων διορισμών  για το σχολικό έτος 2012-13 και την αίτηση διορισμού Αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων 23-08-2012 έως 27-08-2012.  

Read more