Πρόταση για βαθμολογική προαγωγή εκπαιδευτικών

Δείτε την εισήγηση του Δ/ντή Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας στον Περ/κό Δ/ντή Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 13/07-4-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ

Read more

Βαθμολογική αναγνώριση μη δημόσιας υπηρεσίας εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με το Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α/15-2-2017), στο άρθρο 9 αναφέρεται ότι πλέον οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύνανται να αναγνωρίσουν την προϋπηρεσία που

Read more