Διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου

Διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου

Read more

Τοποθέτηση διατεθειμένης εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ07 από της Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας

Τοποθέτηση διατεθειμένης εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ07 από της Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας – Πράξη ΠΥΣΠΕ 23/16-10-2020

Read more

Μετακίνηση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

Μετακίνηση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου – 22/12-10-2020 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Read more

Τοποθέτηση – Διάθεση μεταταγμένων εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ05 και ΠΕ86

Τοποθέτηση – Διάθεση μεταταγμένων εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ05 και ΠΕ86 – Πράξη ΠΥΣΠΕ 19/22-09-2020

Read more

Τροποποίηση τοποθέτησης – διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Τροποποίηση τοποθέτησης – διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών – 19/22-09-2020 Πράξη ΠΥΣΠΕ

Read more

Τοποθέτηση διατεθειμένων εκπαιδευτικών από Β/θμια Εκπ/ση Λευκάδας

Τοποθέτηση διατεθειμένων εκπαιδευτικών από Β/θμια Εκπ/ση Λευκάδας – 19/22-09-2020 Πράξη ΠΥΣΠΕ

Read more