Τοποθετήσεις – Διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Τοποθετήσεις – Διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Πράξη ΠΥΣΠΕ 26/10-10-2019

Read more

Τοποθέτηση διατεθειμένων εκπαιδευτικών από Β/θμια Εκπαίδευση

Τοποθέτηση διατεθειμένων εκπαιδευτικών από Β/θμια Εκπαίδευση – Πράξη ΠΥΣΠΕ 22/16-09-2019

Read more