Τοποθέτηση διατεθειμένων εκπαιδευτικών από Β/θμια Εκπαίδευση

Τοποθέτηση διατεθειμένων εκπαιδευτικών από Β/θμια Εκπαίδευση – Πράξη ΠΥΣΠΕ 22/16-09-2019

Read more

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ11 με διάθεση από την Β/θμια

Δείτε τη σχετική απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας που στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 02/18-01-2017 απόφαση του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Read more