Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας με απόσπαση

Αφορά σε απόσπαση έως 31-08-2020 – Προθεσμία υποβολής αίτησης έως 16/10/2019

Read more

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας με απόσπαση

Αφορά σε απόσπαση έως 31-08-2020 – Προθεσμία αιτήσεων έως 16/10/2019

Read more

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Read more

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Read more

Πλήρωση θέσεων μελών Κ.Ε.Α. της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Ιονίων Νήσων

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 έως την Τετάρτη 05 Ιουνίου 2019.

Read more

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού με απόσπαση

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού στη ΔΠΕ Λευκάδας με απόσπαση έως τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019

Read more

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών με απόσπαση

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ΔΠΕ Λευκάδας με απόσπαση για το σχολικό έτος 2018-2019.

Read more

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Έως τις 28/01/2019 καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ11 που ανήκουν οργανικά στη ΔΠΕ Λευκάδας να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση της θέσης του Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Δ/νσης.

Read more

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Έως τις 24/01/2019 καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ86 που ανήκουν οργανική στη ΔΠΕ Λευκάδας να υποβάλουν αίτησ για την πλήρωση της θέσης του Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ/νσης.

Read more