Τοποθέτηση Προϊσταμένων σε Δ. Σχ. Μαραντοχωρίου και Μεγανησίου

Τοποθετήθηκαν οι Προϊστάμενοι σε Δ. Σχ. Μαραντοχωρίου και Μεγανησίου – Πράξη Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών ΠΥΣΠΕ Λευκάδας 02/21-11-2018

Read more

Τοποθέτηση υποδιευθυντών σε 1ο και 3ο Δ. Σχ. Λευκάδας

Τοποθετήθηκαν υποδιευθυντές σε 1ο και 3ο Δ. Σχ. Λευκάδας – Πράξη Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών ΠΥΣΠΕ Λευκάδας 02/21-11-2018

Read more

Αναπλήρωση προϊσταμένης 5ου Ν/γείου Λευκάδας

Εξαιτίας μακροχρόνιας απουσίας λόγω άδειας αναπληρώνεται η προϊσταμένη του 5ου Ν/γείου Λευκάδας.

Read more

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων 3/θέσιων Δ. Σχ. Μεγανησίου και Μαραντοχωρίου

Από 19/10/2018 έως και 29/10/2018 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας για πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων 3/θέσιων Δ. Σχ. Μεγανησίου και Μαραντοχωρίου

Read more

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης υποδιευθυντών 1ου και 3ου Δ. Σχ. Λευκάδας

Προκηρύχτηκαν οι θέσεις του υποδιευθυντή του 3ου Δ. Σχ. Λευκάδας και του Β υποδιευθυντή του 1ου Δ. Σχ. Λευκάδας

Read more

Προκήρυξη θέσεων Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. Ιονίων Νήσων

Μέχρι τις 08-10-2018 και 15:00 οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για τη θέση Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. Ιονίων Νήσων

Read more