Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Δείτε τη σχετική απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας που στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 08/03-3-2017 πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Read more