Ορισμός αναπληρωτή Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Διαβάστε την απόφαση του Περ/κού Δ/ντή Εκπ/σης Ιονίων Νήσων σχετικά με τον ορισμό του αναπληρωτή Διευθυντή Εκπαίδευσης Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, ύστερα από σχετική

Read more