Ορισμός αναπληρωτή Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Διαβάστε την απόφαση του Περ/κού Δ/ντή Εκπ/σης Ιονίων Νήσων σχετικά με τον ορισμό του αναπληρωτή Διευθυντή Εκπαίδευσης Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, ύστερα από σχετική

Read more

Ορισμός αναπληρωτών διευθυντών 6/θέσιων σχολικών μονάδων Λευκάδας

Δείτε την υπ’ αρ. 2573/22-09-2017 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τον ορισμό αναπληρωτών διευθυντών 6/θέσιων σχολικών μονάδων Λευκάδας, που στηρίχτηκε στην

Read more

Τοποθέτηση Διευθυντών σε σχολικές μονάδες ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Διαβάστε την υπ’ αρ. 3913/28-07-2017 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων σχετικά με την τοποθέτηση των Διευθυντών σε σχολικές μονάδες του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας. Παρακαλούνται

Read more

Τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Ανακοινώνεται ο τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας των υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης, βάσει του χρονοδιαγράμματος διαδικασίας επιλογής τους. Περίοδος ενστάσεων για τον τελικό πίνακα ορίζεται το διάστημα από 19-07-2017 έως

Read more

Πρόγραμμα συνέντευξης υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα συνέντευξης ενώπιον του συμβουλίου επιλογής στελεχών του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας των υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής τους. Διαβάστε

Read more

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων

Κοινοποιούμε την υπ’ αρ. Φ.361.22/29/99136/Ε3/13-6-2017 εγκύκλιο που εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ στην οποία περιέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής υποψήφιων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών

Read more

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Ανακοινώνεται ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας των υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης, βάσει του χρονοδιαγράμματος διαδικασίας επιλογής τους. Περίοδος ενστάσεων για θέματα προσμέτησης αντικειμενικών

Read more

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων

Κοινοποιούμε την εγκύκλιο που εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ στην οποία περιέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής υποψήφιων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και

Read more