Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής που προσλήφθηκαν στις 08/11/2018

Read more

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

Πρόσληψη δύο αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ και πέντε σε παράλληλη στήριξη σε σχολεία Π.Ε. Λευκάδας.

Read more

Κενές θέσεις σχολείων Π.Ε. Λευκάδας Ειδικής Αγωγής

Κενά για πρόσληψη αναπληρωτών σε ΣΜΕΑΕ και Παράλληλη Στήριξη

Read more

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Από 05-11-2018 έως έως 22-11-2018 και ώρα 15:00, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης στο Online Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων

Read more

Αιτήσεις για αναδρομική διεκδίκηση περικοπών

Μπορείτε να κατεβάσετε τις αιτήσεις για αναδρομική διεκδίκηση των περικοπών σε μισθούς και συντάξεις από τους ακόλουθους συνδέσμους: εν ενεργεία εκπαιδευτικοί συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί

Read more

Αναπλήρωση προϊσταμένης 5ου Ν/γείου Λευκάδας

Εξαιτίας μακροχρόνιας απουσίας λόγω άδειας αναπληρώνεται η προϊσταμένη του 5ου Ν/γείου Λευκάδας.

Read more