Συμπληρωματική ανακοίνωση για απόσπαση εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης

Συμπληρωματική ανακοίνωση – πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης

Read more

Πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικών σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων

Διαβάστε την πρόσκληση του ΥΠΠΕΘ για δυνατότητα απόσπασης μόνιμων εκπαιδευτικών ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων.

Read more

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που είναι στη διάθεση ΠΥΣΠΕ και αποσπασμένων εκπαιδευτικών

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ και αποσπασμένων (από άλλα ΠΥΣΠΕ και εντός ΠΥΣΠΕ)

Read more

Χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Καλούνται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης από 20-7-2018 έως και 30-7-2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Read more

Λειτουργικά κενά – Διαπίστωση λειτουργικής υπεραριθμίας

Λειτουργικά κενά και πρόσκληση εκπαιδευτικών για να δηλώσουν αν επιθυμούν να χαρακτηριστούν Λειτουργικά υπεράριθμοι.

Read more

Πρόκληση για απόσπαση σε αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης

Αφορά θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας για το σχολικό έτος 2018-2019

Read more