Ανακοίνωση πινάκων μορίων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή, Βελτίωσης Θέσης και Οριστικής Τοποθέτησης Δ/νσης Π.Ε. Λευκάδας

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες μοριοδότησης των αιτούντων εκπαιδευτικών μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή, βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης – Υποβολή ενστάσεων από 13/12/2018 έως και 17/12/2018.

Read more

Βαθμολογική αναγνώριση αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου

Βαθμολογική αναγνώριση αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)

Read more

Προθεσμίες ανάρτησης μορίων μετάθεσης και υποβολής ενστάσεων

Στις 12 Δεκεμβρίου 2018 θα αναρτηθούν οι πίνακες μοριοδότησης των αιτούντων αίτησης μετάθεσης και από 13 έως και 17 Δεκεμβρίου 2018 ορίστηκε η προθεσμία υποβολής ενστάσεων.

Read more

Τοποθέτηση Προϊσταμένων σε Δ. Σχ. Μαραντοχωρίου και Μεγανησίου

Τοποθετήθηκαν οι Προϊστάμενοι σε Δ. Σχ. Μαραντοχωρίου και Μεγανησίου – Πράξη Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών ΠΥΣΠΕ Λευκάδας 02/21-11-2018

Read more