Επανεξέταση αιτήσεων προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70, ΠΕ06, ΠΕ79

Επανεξέταση αιτήσεων προσωρινής τοποθέτησης όσων είχαν υποβάλει αρχική αίτηση το καλοκαίρι.

Read more

Λειτουργικά κενά ενόψει πρόσληψης αναπληρωτών/ωρομισθίων

Λειτουργικά κενά σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Λευκάδας στις 30-09-2018 – Πράξη ΠΥΣΠΕ 19/30-08-2018

Read more

Λειτουργικά κενά ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Λειτουργικά κενά όπως έχουν διαμορφωθεί στις 30-07-2018 – Πράξη ΠΥΣΠΕ 18/30-7-2018

Read more

Λειτουργικά κενά – Διαπίστωση λειτουργικής υπεραριθμίας

Λειτουργικά κενά και πρόσκληση εκπαιδευτικών για να δηλώσουν αν επιθυμούν να χαρακτηριστούν Λειτουργικά υπεράριθμοι – Πράξη ΠΥΣΠΕ 16/17-7-2018

Read more

Προγραμματισμός ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Προγραμματισμός ενεργειών για λειτουργικά κενά και προσωρινές τοποθετήσεις.

Read more

Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ05 και κλ. ΠΕ86 Π.Ε. Λευκάδας

Δείτε τον πίνακα με τις οριστικές τοποθετήσεις εκπ/κών κλ. ΠΕ05 και ΠΕ86 καθώς και την περίοδο ενστάσεων – Πράξη ΠΥΣΠΕ 13 /11-6-2018

Read more

Λειτουργικά Κενά σχολικών Μονάδων

Σε ενέργεια του υπ’ αρ. πρωτ. 166339/Ε1/05-10-2017 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ, προσδιορίστηκαν τα παρακάτω κενά σε όλες τις ειδικότητες στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας, όπως

Read more

Λειτουργικά κενά κλ. ΠΕ60 και τροποποίηση αιτήσεων απόσπασης εντός/προσωρινής τοποθέτησης εκπ/κών κλ. ΠΕ60

Ανακοινώνεται πίνακας με τα οριστικά λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ60, ύστερα από την τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών του ιδίου κλάδου, που στηρίχτηκε στην

Read more

Κενά Κλ. ΠΕ08 και ΠΕ32

Ανακοινώνεται πίνακας με τα κενά κλ. ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών και κλ. ΠΕ32 – Θεατρολόγων στις σχολικές μονάδες της Περιφέρειάς μας, ειδικότητες στις οποίες δεν

Read more