Λειτουργικά κενά – Διαπίστωση λειτουργικής υπεραριθμίας

Λειτουργικά κενά και πρόσκληση εκπαιδευτικών για να δηλώσουν αν επιθυμούν να χαρακτηριστούν Λειτουργικά υπεράριθμοι.

Read more

Προγραμματισμός ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Προγραμματισμός ενεργειών για λειτουργικά κενά και προσωρινές τοποθετήσεις.

Read more

Καθορισμός λειτουργικών κενών για αποσπάσεις

Δείτε τον πίνακα λειτουργικών κενών για αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 14/13-6-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, που στηρίχτηκε στην υπ’

Read more

Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ05 και κλ. ΠΕ86 Π.Ε. Λευκάδας

Δείτε τον πίνακα με τις οριστικές τοποθετήσεις εκπ/κών κλ. ΠΕ05 και ΠΕ86 καθώς και την περίοδο ενστάσεων.

Read more

Λειτουργικά Κενά σχολικών Μονάδων

Σε ενέργεια του υπ’ αρ. πρωτ. 166339/Ε1/05-10-2017 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ, προσδιορίστηκαν τα παρακάτω κενά σε όλες τις ειδικότητες στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας, όπως

Read more

Λειτουργικά κενά κλ. ΠΕ60 και τροποποίηση αιτήσεων απόσπασης εντός/προσωρινής τοποθέτησης εκπ/κών κλ. ΠΕ60

Ανακοινώνεται πίνακας με τα οριστικά λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ60, ύστερα από την τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών του ιδίου κλάδου, που στηρίχτηκε στην

Read more

Κενά Κλ. ΠΕ08 και ΠΕ32

Ανακοινώνεται πίνακας με τα κενά κλ. ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών και κλ. ΠΕ32 – Θεατρολόγων στις σχολικές μονάδες της Περιφέρειάς μας, ειδικότητες στις οποίες δεν

Read more

Λειτουργικά κενά κλ. ΠΕ70 & ΠΕ11 και τροποποίηση αιτήσεων απόσπασης εντός/προσωρινής τοποθέτησης εκπ/κών κλ. ΠΕ70 & ΠΕ11

Ανακοινώνεται πίνακας με τα οριστικά λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70 και ΠΕ11, ύστερα από την τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών των αντίστοιχων κλάδων, που

Read more

Καθορισμός λειτουργικών κενών για Β΄ φάση αποσπάσεων

Δείτε τους πίνακες λειτουργικών κενών για την Β΄ φάση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τόσο για τη Γενική Αγωγή όσο και για την Ειδική

Read more