Άδεια ανατροφής τέκνου αναπληρωτριών εκπ/κών ή μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ

Άδεια ανατροφής τέκνου αναπληρωτριών εκπ/κών ή μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ έως τρεις (03) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες

Read more

Ενημέρωση για διατάξεις άδειας αιμοληψίας και εξετάσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Ενημέρωση για διατάξεις άδειας αιμοληψίας και εξετάσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Read more

Χορήγηση αναρρωτικής άδειας σε αναπληρωτές με δυσίατα νοσήματα

Διαβάστε το υπ’ αρ. 147806/Ε2/07-09-2017 έγγραφο ΥΠΠΕΘ σχετικά τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα.

Read more

Χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018

Κοινοποιούμε τη υπ’ αρ. 99262/Ε2/14-06-2017 εγκύκλιο ΥΠΠΕΘ σχετικά με τη χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018 σε εκπαιδευτικούς της

Read more

Χορήγηση-ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κοινοποιούμε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ για τη χορήγηση-ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Read more

Χορήγηση άνευ αποδοχών

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να  να τους χορηγηθεί άδεια άνευ αποδοχών για το σχολικό έτος 2014-15 να υποβάλουν αίτηση έως και  30 Ιουνίου 2014.

Read more

Άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Κοινοποιούμε έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. αναφορικά με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των αδειών που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Read more