Αναγνώριση προϋπηρεσίας και μισθολογική κατάταξη αναπληρώτριας εκπ/κού

Αναγνώριση προϋπηρεσίας και μισθολογική κατάταξη αναπληρώτριας εκπ/κού κλ. ΠΕ70 – Πράξη ΠΥΣΠΕ 06/13-03-2019

Read more

Άδεια ανατροφής τέκνου αναπληρωτριών εκπ/κών ή μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ

Άδεια ανατροφής τέκνου αναπληρωτριών εκπ/κών ή μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ έως τρεις (03) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες

Read more

Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών – Πράξη ΠΥΣΠΕ 04/07-02-2019

Read more

Μετακίνηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ70

Μετακίνηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ70 – Πράξη ΠΥΣΠΕ 04/07-02-2019

Read more

Ενημέρωση για διατάξεις άδειας αιμοληψίας και εξετάσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Ενημέρωση για διατάξεις άδειας αιμοληψίας και εξετάσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Read more

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπ/κού κλ. ΠΕ70 σε παράλληλη στήριξη

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπ/κού κλ. ΠΕ70 σε παράλληλη στήριξη στο Δ. Σχ. Νυδριού

Read more

Προθεσμία τροποποίησης αίτησης δήλωσης υποψήφιων αναπληρωτών 2018-2019

Προθεσμία τροποποίησης αίτησης δήλωσης υποψήφιων αναπληρωτών 2018-2019

Read more

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων σε ΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΠΕ

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων σε ΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΠΕ

Read more

Βαθμολογική αναγνώριση αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου

Βαθμολογική αναγνώριση αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)

Read more