Διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου

Διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου

Read more

Μετακίνηση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

Μετακίνηση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου – 22/12-10-2020 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Read more

Διάθεση εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86 για συμπλήρωση ωραρίου

Διάθεση εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86 για συμπλήρωση ωραρίου

Read more