Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Έως τις 28/01/2019 καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ11 που ανήκουν οργανικά στη ΔΠΕ Λευκάδας να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση της θέσης του Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Δ/νσης.

Read more