Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής

Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής

Read more

Μετακίνηση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

Μετακίνηση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου – 22/12-10-2020 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Read more

Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτριών εκπαιδευτικών

Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτριών εκπαιδευτικών – Πράξη ΠΥΣΠΕ 21/08-10-2020

Read more

Μετακίνηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ60

Μετακίνηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ60 – Πράξη ΠΥΣΠΕ 03/14-02-2020

Read more

Μετακίνηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ70

Μετακίνηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ70 – Πράξη ΠΥΣΠΕ 02/05-02-2020

Read more