Μετακίνηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1366/14-5-2018 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τη μετακίνηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ60

Read more

Μετακινήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70

Διαβάστε τΙς υπ’ αρ. 107617-04-2018 και 1077/17-04-2018 αποφάσεις του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τη μετακίνηση εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70, σύμφωνα με τη 08/17-04-2018

Read more

Απόφαση τοποθέτησης – μετακίνησης αναπληρωτών εκπ/κών κλ. ΠΕ70 και ΠΕ71 σε Τμήματα Ένταξης

Διαβάστε την υπ’ αρ. 275/29-01-2019 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπ/κού κλ. ΠΕ70 και τη μετακίνηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού

Read more

Μετακίνηση εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70 και κλ. ΠΕ60

Διαβάστε την υπ’ αρ. 31/09-01-2018 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τη μετακίνηση εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70 και  ΠΕ60, σύμφωνα με τη 01/09-01-2018

Read more