Αναπλήρωση προϊσταμένης 5ου Νηπιαγωγείου Λευκάδας

Διαβάστε την υπ’ αρ. πρωτ. 1402/14-5-2018 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την αναπλήρωση της προϊσταμένης του 5ου Νηπιαγωγείου Λευκάδας

Read more

Ορισμός προϊστάμενων εκπαιδευτικών 1/θέσιων σχολικών μονάδων Λευκάδας

Δείτε την υπ’ αρ. 2572/22-09-2017 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τον ορισμό προϊστάμενων εκπαιδευτικών 1/θέσιων σχολικών μονάδων Λευκάδας, που στηρίχτηκε στην

Read more

Ορισμός προϊστάμενων εκπαιδευτικών 2/θέσιων και 3/θέσιων σχολικών μονάδων Λευκάδας

Δείτε την υπ’ αρ. 2569/22-09-2017 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τον ορισμό προϊστάμενων εκπαιδευτικών 2/θέσιων και 3/θέσιων σχολικών μονάδων Λευκάδας, που

Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή προϊσταμένων 2/θεσιων και 3/θεσιων σχολείων Λευκάδας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων 2/θεσιων και 3/θεσιων σχολείων Λευκάδας να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Read more

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή υποψήφιων προϊσταμένων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Κοινοποιούμε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή υποψήφιων προϊσταμένων 2/θ νηπιαγωγείων και 3/θ δημοτικών σχολείων  και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτηση από

Read more

Παράταση θητείας προϊσταμένων ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων

Παρατείνεται η θητεία των προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων, καθώς και των προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων,  μέχρι την πλήρωση των σχετικών θέσεων, όπως

Read more