Προθεσμία τροποποίησης αίτησης δήλωσης υποψήφιων αναπληρωτών 2018-2019

Προθεσμία τροποποίησης αίτησης δήλωσης υποψήφιων αναπληρωτών 2018-2019

Read more

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

Πρόσληψη δύο αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ και πέντε σε παράλληλη στήριξη σε σχολεία Π.Ε. Λευκάδας.

Read more

Κενές θέσεις σχολείων Π.Ε. Λευκάδας Ειδικής Αγωγής

Κενά για πρόσληψη αναπληρωτών σε ΣΜΕΑΕ και Παράλληλη Στήριξη

Read more

Ιατρικές Γνωματεύσεις για Πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Οι ιατρικές γνωματεύσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρέπει να υποβάλλονται στις Δ/νσεις Εκπ/σης πριν αναλάβουν υπηρεσία.

Read more

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη αναπληρωτών/ωρομισθίων 2018-2019

Οι υποψήφιοι αναπληρωτές – ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν περιοχές προτίμησης έως 30-08-2018

Read more

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΑΕ σχ. έτους 2018-2019

Καλούνται οι εκπαιδευτικούς ΕΑΕ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, και οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ανήκουν σε όλους τους προβλεπόμενους από

Read more

Πρόσκληση εκπ/κών κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη σε πίνακες αναπληρωτών – ωρομισθίων 2018-2019

Καλούμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2018-2019 με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις

Read more

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτών /ωρομισθίων από τους κλάδους Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και από τον κλάδο Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσληφθούν για το διδακτικό έτος 2018-2019 από τους κλάδους α) ΠΕ 21, ΠΕ 22, ΠΕ 23, ΠΕ 24, ΠΕ 25,

Read more

Ενημέρωση σχετικά με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αναπληρωτές/ωρομισθίους για το νέο σχολικό έτος 2018-2019

Το ΥΠΠΕΘ, με ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλη στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, εξέδωσε την κάτωθι ανακοίνωση που αφορά στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να κάνουν αίτηση για

Read more