Αναγνώριση προϋπηρεσίας και μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Αναγνώριση προϋπηρεσίας και μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών-Πράξη ΠΥΣΠΕ 24/23-10-2020

Read more

Αναγνώριση προϋπηρεσίας και μισθολογική κατάταξη εκπαιδευτικών

Αναγνώριση προϋπηρεσίας και μισθολογική κατάταξη εκπαιδευτικών – 22/12-10-2020 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Read more

Αναγνώριση μισθολογικής προϋπηρεσίας και μισθολογική κατάταξη αναπληρώτριας εκπ/κού

Αναγνώριση μισθολογικής προϋπηρεσίας και μισθολογική κατάταξη αναπληρώτριας εκπ/κού κλ. ΠΕ60.50 – Πράξη ΠΥΣΠΕ 02/05-02-2020

Read more

Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Πράξη ΠΥΣΠΕ 30/19-11-2019

Read more

Αναγνώριση προϋπηρεσίας και Μ.Κ. αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Αναγνώριση προϋπηρεσίας και Μ.Κ. αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Πράξη ΠΥΣΠΕ 27/15-10-2019

Read more

Αναγνώριση προϋπηρεσίας και Μ.Κ. αναπληρώτριας εκπαιδευτικού του ΚΕΣΥ Λευκάδας

Αναγνώριση προϋπηρεσίας και Μ.Κ. αναπληρώτριας εκπαιδευτικού του ΚΕΣΥ Λευκάδας – Πράξη ΠΥΣΠΕ 24/23-09-2019

Read more

Αναγνώριση προϋπηρεσίας και Μ.Κ. αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Αναγνώριση προϋπηρεσίας και Μ.Κ. αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Πράξη ΠΥΣΠΕ 24/23-09-2019

Read more

Αναγνώριση προϋπηρεσίας και μισθολογική κατάταξη νεοδιόριστης εκπ/κού κλ. ΠΕ05

Αναγνώριση προϋπηρεσίας και μισθολογική κατάταξη νεοδιόριστης εκπ/κού – Πράξη ΠΥΣΠΕ 13/07-07-2019

Read more

Αναγνώριση προϋπηρεσίας και μισθολογική κατάταξη αναπληρώτριας εκπ/κού

Αναγνώριση προϋπηρεσίας και μισθολογική κατάταξη αναπληρώτριας εκπ/κού κλ. ΠΕ70 – Πράξη ΠΥΣΠΕ 06/13-03-2019

Read more

Αναγνώριση προϋπηρεσίας και μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Αναγνώριση προϋπηρεσίας και μισθολική κατάταξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Πράξη ΠΥΣΠΕ 31/19-11-2018

Read more