Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2966/23-05-2018 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαλιδευσης Ιονίων Νήσων σχετικά με τις οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Read more

Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. Λευκάδας

Γνωστοποιούμε τις οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Περιφέρειάς μας σε οργανικές θέσεις των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων  κατόπιν της υπαριθμόν  10 /11-5-2018 Πράξης

Read more

Πρόσκληση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών ΠΥΣΠΕ Λευκάδας για δηλώσεις οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης

Κοινοποιούμε την πρόσκληση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, που υπέβαλαν αρχική αίτηση για βελτίωση θέσης ή δήλωση οριστικής τοποθέτησης ή έχουν μετατεθεί από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ

Read more

Ανακοινοποίηση πινάκων μορίων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή – Βελτίωσης Θέσης και Οριστικής Τοποθέτησης Δ/νσης Π.Ε. Λευκάδας

1.Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή 2.Πίνακας αιτήσεων Βελτίωσης – Οριστικής Τοποθέτησης

Read more

Αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης οργανικής θέσης εκπαιδευτικών ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ11, οι οποίοι: έχουν μετατεθεί στο ΠΥΣΠΕ Λευκάδας βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας επιθυμούν βελτίωση οργανικής θέσης

Read more

Αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης οργανικής θέσης εκπαιδευτικών ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 οι οποίοι: έχουν μετατεθεί στο ΠΥΣΠΕ Λευκάδας επιθυμούν βελτίωση οργανικής θέσης να υποβάλουν τη συνημμένη δήλωση οριστικής

Read more

Αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης οργανικής θέσης εκπαιδευτικών ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι: έχουν μετατεθεί στο ΠΥΣΠΕ Λευκάδας επιθυμούν βελτίωση οργανικής θέσης βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας να υποβάλουν τη συνημμένη

Read more

Βελτιώσεις – Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Κοινοποιούμε τον πίνακα βελτιώσεων – οριστικών τοποθετήσεων  των εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στην Π.Ε. Λευκάδας. Προθεσμία υποβολής διόρθωσης λαθών ή παραλείψεων από Τετάρτη 3-7-2013 μέχρι

Read more

Αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης-βελτίωσης εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Κοινοποιούμε: τις κενές οργανικές θέσεις της Π.Ε. Λευκάδας μετά την τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών τα μόρια των μετατιθέμενων εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ Λευκάδας τη δήλωση

Read more