Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ08, ΠΕ86 και ΠΕ91

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ08, ΠΕ86 και ΠΕ91 – Πράξη ΠΥΣΠΕ 22/10-09-2018

Read more

Προσωρινές τοποθετήσεις – αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70 και ΠΕ06

Προσωρινές τοποθετήσεις – αποσπάσεις – τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπ/κών κλ. ΠΕ70 & ΠΕ06 – Πράξη ΠΥΣΠΕ 20/04-09-2018

Read more

Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Τροποποίηση τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70 και τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμου εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ11 – Πράξη ΠΥΣΠΕ 20/04-09-2018

Read more

Επανεξέταση αιτήσεων προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70, ΠΕ06, ΠΕ79

Επανεξέταση αιτήσεων προσωρινής τοποθέτησης όσων είχαν υποβάλει αρχική αίτηση το καλοκαίρι.

Read more

Τοποθετήσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις τοποθετήσεων

Νέα τοποθέτηση αποσπασμένης εκπαιδευτικού, ανάκληση και τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών – Πράξη ΠΥΣΠΕ 19/30-08-2018

Read more

Λειτουργικά κενά ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Λειτουργικά κενά όπως έχουν διαμορφωθεί στις 30-07-2018 – Πράξη ΠΥΣΠΕ 18/30-7-2018

Read more