Διεύθυνση

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας είναι φορέας του Δημοσίου και εποπτεύεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η διοικητική της δομή είναι όπως παρακάτω:

Ονοματεπώνυμο Αρμοδιότητες Τηλ.
Μπατσίλας Κωνσταντίνος Διευθυντής Π.Ε. Λευκάδας 26453-62235
Μεσσήνης Γεράσιμος Προϊστάμενος Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων 26453-62240
Ασημακόπουλος Σπυρίδων

Προϊστάμενος Διοικητικού Τμήματος – Γραμματεία ΠΥΣΠΕ

26453-62242
Παπαδοπούλου Πολυξένη Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος -Εκκαθάριση αποδοχών 26453-62232

Μπαζίνα Παρθενία

Σωτηροπούλου Ευμορφία

Tατσή Ειρήνη

Προϊσταμένη Τμήματος Προσωπικού -Πρωτόκολλο

Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ

Άδειες  – Αρχειοθέτηση

26453-62235

26453-62236

26453-62238

Βλαχοπάνου Ελένη Προϊσταμένη Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
Διοικητικά Θέματα-Αναπληρωτές-Αποσπάσεις-Μεταθέσεις
26453-62233
Καζολή Ανθή Υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων 26453-62246

 

Αφήστε μια απάντηση