Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για Διευθυντής Εκπαίδευσης

Μέχρι τις 19/04/2019 η παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών για την πλήρωση της θέσης Δ/ντή Εκπ/σης.

Read more