Πρόσκληση για κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης λαθών ή παραλείψεων στον πίνακα μεταθέσεων εκπ/κών κλ. ΠΕ11 εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Προθεσμία από 23/07/2019 έως και 29/07/2019 και ώρα 10:00 – Πράξη ΠΥΣΠΕ 14/23-7-2019

Read more

Πρόσκληση εκπ/κών κλ. ΠΕ11 για κάλυψη οργανικών κενών 2019-2020

Η προθεσμία υποβολής αίτησης είναι από Πέμπτη 18-07-2019 έως και Δευτέρα 22-07-2019 και ώρα 15:00 – Πράξη ΠΥΣΠΕ 13/17-07-2019

Read more

Πρόσκληση για κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης λαθών ή παραλείψεων στον πίνακα μεταθέσεων εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 08/05/2019 έως και 13/05/2019 και ώρα 15:00

Read more

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης κλ. ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79.01 και ΤΕ16 προς υποβολή αίτησης μετάθεσης βάσει του Ν. 4589/2019

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης κλ. ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79.01 και ΤΕ16 προς υποβολή αίτησης μετάθεσης βάσει του Ν. 4589/2019 μέχρι 02 Μαΐου 2019

Read more

Πρόσκληση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών ΠΥΣΠΕ Λευκάδας για δηλώσεις οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης

Από 10 έως και 19 Απριλίου 2019 μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις τοποθέτησης σε οργανικά κενά – Πράξη ΠΥΣΠΕ 07/10-4-2019

Read more

Ανακοίνωση πινάκων μορίων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή, Βελτίωσης Θέσης και Οριστικής Τοποθέτησης Δ/νσης Π.Ε. Λευκάδας

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες μοριοδότησης των αιτούντων εκπαιδευτικών μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή, βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης – Υποβολή ενστάσεων από 13/12/2018 έως και 17/12/2018.

Read more