Υποβολή Αιτήσεων για Προσωρινή Κάλυψη Θέσης Υποδιευθυντή/-ντριας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λευκάδας

Διαβάστε την υπ΄αριθμ.:499/12.03.2024 πρόσκληση της Δ.Π.Ε Λευκάδας με θέμα: “Υποβολή αιτήσεων για προσωρινή κάλυψη θέσης υποδιευθυντή/-ντριας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λευκάδας”. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Read more

Ορισμός Υποδιευθυντών σε σχολικές μονάδες

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2252/29-11-2023 Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση Υποδιευθυντών στο 1ο Δημ. Σχ. Λευκάδας και στο 3ο Δημ

Read more

Οριστικοί πίνακες δεκτών υποψήφιων Υποδιευθυντών και προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων ΔΠΕ Λευκάδας Β Φάση

Οριστικοί πίνακες δεκτών υποψήφιων Υποδιευθυντών και προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων ΔΠΕ Λευκάδας Β Φάση

Read more

Πίνακας δεκτών / μη δεκτών υποψήφιων Υποδιευθυντών και προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων ΔΠΕ Λευκάδας Β Φάση

Υποβολή ενστάσεων από την Τετάρτη 15/11/2023 έως και την Παρασκευή 17/11/2023

Read more

Επαναπροκήρυξη -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων

Διαβάστε την υπ’αρ. 2049/02-11-2023  Επαναπροκήρυξη του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/-ες εκπαιδευτικοί που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις

Read more

Οριστικοί πίνακες δεκτών υποψήφιων Υποδιευθυντών και προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων ΔΠΕ Λευκάδας

Οριστικοί πίνακες δεκτών υποψήφιων Υποδιευθυντών και προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων ΔΠΕ Λευκάδας

Read more

Πίνακας δεκτών / μη δεκτών υποψήφιων Υποδιευθυντών και προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων ΔΠΕ Λευκάδας

Υποβολή ενστάσεων από την Παρασκευή 13/10/2023 έως και την Τρίτη 17/10/2023 και ώρα 12:00 μ.μ.

Read more

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων ΔΠΕ Λευκάδας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Δευτέρα 25/09/2023 έως και Παρασκευή 06/10/2023 και ώρα 12.00 μ.μ.

Read more