Προκήρυξη οργανικών κενών σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπ/σης 2021-2022

Προκήρυξη οργανικών κενών σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπ/σης 2021-2022

Read more

Διάταξη που αφορά σε εκπ/κούς που υπηρετούν με πενταετή θητεία σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία

Διαβάστε την υπ’ αρ. πρωτ. 54532/Ε2/03-04-2018 έγγραφο ΥΠΠΕΘ που αφορά στους εκπ/κούς που υπηρετούν με πενταετή θητεία σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία

Read more