Αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών – 22/18-10-2020 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Read more

Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών – Πράξη ΠΥΣΠΕ 05/18-03-2020

Read more

Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εκπ/κού κλ. ΠΕ60 – Πράξη ΠΥΣΠΕ 04/20-02-2020

Read more

Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών – Πράξη ΠΥΣΠΕ 02/05-02-2020

Read more

Αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου αναπληρώτριας εκπαιδευτικού

Αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου αναπληρώτριας εκπαιδευτικού – Πράξη ΠΥΣΠΕ 30/19-11-2019

Read more

Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλων σπουδών αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλων σπουδών αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Πράξη ΠΥΣΠΕ 27/15-10-2019

Read more

Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Πράξη ΠΥΣΠΕ 24/23-09-2019

Read more