Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που είναι στη διάθεση ΠΥΣΠΕ και αποσπασμένων εκπαιδευτικών

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ και αποσπασμένων (από άλλα ΠΥΣΠΕ και εντός ΠΥΣΠΕ)

Read more

Χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Καλούνται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης από 20-7-2018 έως και 30-7-2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Read more

Λειτουργικά κενά – Διαπίστωση λειτουργικής υπεραριθμίας

Λειτουργικά κενά και πρόσκληση εκπαιδευτικών για να δηλώσουν αν επιθυμούν να χαρακτηριστούν Λειτουργικά υπεράριθμοι.

Read more

Προγραμματισμός ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Προγραμματισμός ενεργειών για λειτουργικά κενά και προσωρινές τοποθετήσεις.

Read more

Λειτουργικός προβιβασμός και υποβιβασμός σχολικών μονάδων

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1708/14-06-2018 Απόφαση του Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τον λειτουργικό προβιβασμός και υποβιβασμός σχολικών μονάδων της Περιφέρειάς μας, σύμφωνα

Read more

Καθορισμός λειτουργικών κενών για αποσπάσεις

Δείτε τον πίνακα λειτουργικών κενών για αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 14/13-6-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, που στηρίχτηκε στην υπ’

Read more

Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ05 και κλ. ΠΕ86 Π.Ε. Λευκάδας

Δείτε τον πίνακα με τις οριστικές τοποθετήσεις εκπ/κών κλ. ΠΕ05 και ΠΕ86 καθώς και την περίοδο ενστάσεων.

Read more