Ενημέρωση για υποβολή αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης

Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται από την 1η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα, έως και τη 10η Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη.

Read more

Οδηγίες σχετικά με τα δικαιολογητικά για αιτήσεις παραίτησης-σύνταξης

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για αιτήσεις παραίτησης-συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών για σοβαρούς λόγους υγείας ή για οικογενειακούς λόγους, μέσω ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ

Read more

Ενημέρωση για υποβολή αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ. 33 του Ν. 4386/2016, όσοι έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν θα υποβάλλουν την

Read more

Ενημέρωση για υποβολή αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ. 33 του Ν. 4386/2016, όσοι έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν θα υποβάλλουν την

Read more

Γνωστοποίηση συνταξιοδοτικής νομοθεσίας

Σας γνωρίζουμε ότι τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4336/2015 (Φ.Ε.Κ.94 τ.Α΄/14-8-2015), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις

Read more