Οδηγίες σχετικά με τα δικαιολογητικά για αιτήσεις παραίτησης-σύνταξης

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για αιτήσεις παραίτησης-συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών για σοβαρούς λόγους υγείας ή για οικογενειακούς λόγους, μέσω ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ

Read more

Ενημέρωση για υποβολή αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ. 33 του Ν. 4386/2016, όσοι έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν θα υποβάλλουν την

Read more

Ενημέρωση για υποβολή αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ. 33 του Ν. 4386/2016, όσοι έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν θα υποβάλλουν την

Read more

Γνωστοποίηση συνταξιοδοτικής νομοθεσίας

Σας γνωρίζουμε ότι τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4336/2015 (Φ.Ε.Κ.94 τ.Α΄/14-8-2015), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις

Read more

Παραιτήσεις εκπ/κών Π.Ε. & Δ.Ε. – Λύση Υπαλληλικής Σχέσης

Κοινοποιούμε έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. αναφορικά με τη διαδικασία παραιτήσεων και λύσης υπαλληλικής σχέσης των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. για το τρέχον σχολικό έτος.

Read more

Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. – Λύση Υπαλληλικής Σχέσης

Κοινοποιούμε  έγγραφο του ΥΠΑΙΘΠΑ αναφορικά με τη διαδικασία παραίτησης εκπαιδευτικών και τη λύση υπαλληλικής σχέσης.

Read more

Παραιτήσεις μέσω ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ για σοβαρούς λόγους υγείας και οικογενειακούς

Σας κοινοποιούμε έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. για «Παραιτήσεις μέσω ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ για σοβαρούς λόγους υγείας και οικογενειακούς«.

Read more