1) Έντυπα αναπληρωτών ΕΣΠΑ γενικής παιδείας & ειδικής αγωγής σε ειδικά σχολεία

Τα έντυπα αφορούν σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που προσλήφθηκαν μέσω των ακόλουθων προγραμμάτων ΕΣΠΑ:

  1. Υποστήριξη ολοήμερου Νηπιαγωγείου (Νηπιαγωγοί)
  2. Υποστήριξη ολοήμερου Δημ. Σχολείου (Δάσκαλοι & Ειδικότητες Γενικής Παιδείας)
  3. Αγγλικά στην Προσχολική Αγωγή
  4. ΣΜΕΑΕ & Τ.Ε. (ΕΕΠ & ΕΒΠ στα Ειδικά Σχολεία)
  5. Τάξεις Υποδοχής (Τμ. ΖΕΠ)
  6. Ψυχολόγοι & Κοινωνικοί Λειτουργοί

Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας σε Σχολική Μονάδα ΕΣΠΑ 2021-2027

Υπεύθυνη Δήλωση Αναπληρωτών ΕΣΠΑ 2021-2027

Αίτηση για αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου ΕΣΠΑ 2021-2027

Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας ΕΣΠΑ 2021-2027

Δελτίο Απογραφής αναπληρωτή ΕΣΠΑ 2021-2027